Mi változik a nyugdíjreform után? – 2. rész

A nyugdíjreform életbe lépésével több változás is történt a nyugdíjazás rendjében. A megyei Nyugdíjalap munkatársai igyekeznek elmagyarázni, mi vár a majdani idős emberekre. A Kárpáti Igaz Szó megkeresésére Natalija Mihalina sajtóreferens ad választ a legfontosabb kérdésekre.

– Az egészségügyi és oktatási dolgozók eddig pénzügyi segélyre voltak jogosultak. Megmaradt-e ez a jog?
– Igen, a nyugdíjtörvény 7-1. pontja kimondja, hogy az egészségügyi és oktatási dolgozók nyugdíjba vonulásukkor adózatlan tízhavi nyugdíjukat kapják kézhez segélyként. Erre azok jogosultak, akik állami vagy kommunális intézményben dolgoztak nyugdíjazásuk idején, s akiknek joguk van a kidolgozott évek után járó nyugdíjra.

– Kinek van joga a korkedvezményes nyugdíjra?
– Korkedvezménnyel vonulhatnak nyugdíjba a következő kategóriák:
1. A törpék: a férfiak 45. életévük elérése és 20 év munkaviszony után, míg a nők 40 évesen, nem kevesebb, mint 15 év munkaviszony után.
2. A látássérülés kapcsán I. kategóriájú rokkantak, a vakok, a gyermekkoruktól I. kategóriájú rokkantak – a férfiak 50 évesen 15 év munkaviszony, a nők 40 évesen, minimum 10 év munkaviszony után.
3. Azok a hölgyek, akik öt vagy ennél több gyermeknek adtak életet és hatéves korukig nevelték azokat, a rokkant gyerekeket nevelő édesanyák – miután elérték 50. életévüket és minimum 15 év munkaviszonnyal rendelkeznek. Amennyiben a gyerekeket az édesapjuk nevelte, ő 55 évesen vonulhat nyugdíjba, amennyiben minimum 20 év munkaviszonya van.
4. A hivatásos katonák, a belügyi szervek dolgozói, a rendőrök, akik részt vettek a harci cselekményekben és a terrorelhárítási műveletekben, valamint azok, akik eközben megrokkantak. E kategóriákba tartozók felesége, férje és szülei is jogosultak a korkedvezményes nyugdíjazásra.

Milyen változások történtek az olyan személyek megítélésében, akik munkaképtelen személyt gondoznak?
– Az idevágó törvény 11. cikkelye értelmében: a 80. életévüket elért személyek gondozói helyett, ezentúl „a nyugdíjkorhatárt elért személyek, akik egészségügyi állapotuk okán gondozásra szorulnak” megfogalmazás szerepel. Akik ilyen személyt ápolnak és ennek kapcsán segélyt kapnak, azoknak ezt az időszakot beleszámítják a munkaviszonyába.

– Milyen módon számolják fel az állami szolgálaton lévők és az önkormányzati dolgozók nyugellátmányát?
– Aki az idevágó törvény életbe lépésekor, azaz 2016. május 1-re állami szolgálatot teljesített és minimum 20 év munkaviszonnyal rendelkezik ebben a beosztásban, az jogosult az állami szolgálaton lévőkre vonatkozó nyugellátmányra.

– Az egykor állami szolgálatosként nyugdíjazott kérheti-e, hogy speciális nyugellátmányát cseréljék ki hagyományos öregségi nyugdíjra?
– Igen, attól függően, anyagilag hogy éri meg neki jobban, választhat a két nyugellátmány között. Tavaly októberben a Nyugdíjalap átnézte a speciális ellátmányokat, és akiknél ez indokolt volt, azokét automatikusan átváltották hagyományos járandóságra. Ugyanakkor ők bármikor kérhetik speciális nyugellátmányuk visszaállítását. Amennyiben nyugdíjazása után tovább dolgozott az illető, forduljon az illetékes nyugdíjosztályhoz ellátmánya újraszámfejtése érdekében.

A KISZó Online már korábban közölte a nyugdíjas kisokos kérdezz-felelek 1. részét, de figyeljék a Kárpáti Igaz Szót, mert a sorozat még a továbbiakban is folytatódni fog.

Magyar Tímea

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó