Técső: egységben a jövő?

A Técsői Járási Tanácsban megbeszélést tartottak a magyar tannyelvű oktatási intézmények tevékenységéről. Az értekezleten részt vett Barta József, a megyei tanács első helyettese, Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke, a magyar szervezetek képviselői, László Károly, a Técsői Református Egyház lelkésze, a középiskola és a líceum igazgatója. A tanácskozáson a Hollósy Simon Középiskola és a Técsői Magyar Tannyelvű Bentlakásos Líceum összevonásáról döntöttek.

Ambrus Istvántól, a líceum igazgatójától afelől érdeklődöm, miért született ez a döntés, és az milyen hatással lesz az oktatási intézmények pedagógusainak további sorsára.

– Még 1992-ben, a líceum alapításakor az volt az eredeti elképzelés, hogy itt alakul ki egy Felső-Tisza-vidéki oktatási központ, amely magába foglalja az óvodát, középiskolát és líceumot, ahol a gyerekek 3-tól 18 éves korukig tanulhatnak. Ez a terv tulajdonképpen most ért el a végkifejletig. Mivel azt szerettük volna, hogy az intézmény állami finanszírozást kapjon, hiszen az itt tanuló diákok szülei ukrán állampolgárok és itt fizetnek adót is, így az alapító a járási tanács lett.

Időközben viszont problémák merültek fel. Például az, hogy a járás finanszírozza a megye diákjainak oktatását, hiszen Ungvárról, Rahóról, Kőrösmezőről, Ilosváról és Kárpátalja többi részéről is érkeztek ide tanulni vágyó diákok.

A három oktatási intézmény egyesítése folyamatosan napirenden volt, minden amellett szólt, hogy a komplexum megyei fennhatóság alá kerüljön. Az értekezletet ennek a kérdésnek a részletes megbeszélése és a felmerülő kérdések tisztázása miatt hívtak össze. A tavaly elfogadott oktatási törvény viszont nagyon belegázolt az elképzelésünkbe és terveinkbe. Amennyiben a rendelkezés nem engedi meg, hogy az intézmény magyar tannyelvű legyen – márpedig, bárki bármit is mond, ha az oktatás csak ötödik osztályig folyhat magyar nyelven, milyen iskola lesz már akkor belőle? –, más lehetőség után kell nézni.

Mi mindenképpen azt szeretnénk, hogy intézményünkben magyar nyelven folyjon az oktatás–szögezi le Ambrus István – és ez a következőképpen látszik megvalósíthatónak. Összevonnánk az óvodát és az iskola 1-4 osztályát, átadva a városi tanácsnak (hromadának), rábízva a finanszírozást. Erre törvényes lehetőség van. A líceumot pedig 5. osztálytól magánintézményként működtetnénk. Privát intézményben elvileg bármilyen nyelven folyhat oktatás, bár ez a tavaly elfogadott törvényben így konkrétan sehol sincs leírva. Ez egy terv, elképzelés, s ahhoz, hogy konkrét döntést hozzunk, meg kell várni az általános középfokú oktatásról szóló törvényt, amely körülbelül nyárra várható, a 2018-as tanévet már az említett törvény szerint kell elkezdeni. Az összevonás semmiképpen sem fogja negatívan érinteni a pedagógusokat. Elbocsájtások nem lesznek, az óraszám sem fog csökkenni, hiszen az összevonással tulajdonképpen bővülnek az osztályok.

 

Bökényi Magdolna

Forrás:

KISZó

Post Author: KISZó