Az UMDSZ elnökségének nyilatkozata

Nemzeti szabadságküzdelmünk kezdetének 170. évfordulójára készülve az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) március 14-én Beregszászon megtartott elnökségi ülésén a Kárpátalján és Ukrajnában kialakult helyzetet elemezve az alábbi nyilatkozatot fogadta el:

“Az elmúlt esztendők során sokszor, sokan próbáltak már bennünket, kárpátaljai magyarokat megfélemlíteni – létszámunkhoz képest túl hangosak, túl következetesek vagyunk, s kezdeményezéseink támogatójaként mindig magunk mögött tudhatjuk az anyaország támogatását. Az elmúlt időszak furcsa módon „egymásba illő” eseményei arra mutatnak, hogy egyes ukrajnai kisebbségek, így a kárpátaljai magyarság ellen országos szintű lejárató kampány zajlik. Ennek a folyamatnak volt a része a KMKSZ székháza ellen elkövetett két támadás, amelyet ismételten elítélünk. Szerintünk a hatalomnak a tettesek elfogásán és felelősségre vonásán túl mindent meg kell tennie azért, hogy a jövőben elejét vegye az egyre durvuló magyarellenes kirohanásoknak. Sajnos március 15-éhez közelegve óhatatlanul is feltörnek az elfojtott indulatok, nemzeti ünnepünk után két nappal Ungváron ismét nacionalista menetelésre kerül sor, de hasonló megmozdulásokra lehet számítani megyeszerte. Mivel a rendvédelmi szervek szerint gyakorlatilag bárhol sor kerülhet provokációkra, felhívjuk minden honfitásunk figyelmét az óvatosságra, megfontoltságra!

Az Ukrajna Alkotmánybírósága által meghozott döntés – amely formai okokra hivatkozva érvénytelenítette a nyelvhasználatot szabályozó nyelvtörvényt – olyan jogfosztást valósított meg, amelyre az elmúlt időszakban még nem volt példa. Meglátásunk szerint a kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezeteknek és történelmi egyházaknak beadvánnyal kell fordulniuk a nemzetközi szervezetekhez, amelyben tiltakoznak az eljárás ellen. Külön aggodalomra ad okot, hogy az ukrajnai parlamenti pártok kezdeményezik, hogy a törvényhozás a korábban benyújtott tervezetek alapján záros határidőn belül alkosson meg egy új jogszabályt. Az illetékes bizottság által vitára alkalmasnak tartott tervezetek gyakorlatilag a családi kommunikáció szintjére korlátozza a kisebbségi nyelvhasználatot.

Legnagyobb sajnálatunkra az ukrán kormány továbbra sem kíván érdemi lépéseket tenni az oktatási törvény elfogadása kapcsán kialakult nemzetközi szembenállás feloldására, mi több, újabb kisebbségellenes törvénytervezetekkel próbálja meg elterelni a figyelmet a kialakult problémáról. Az UMDSZ álláspontja szerint a kialakult helyzet csak úgy orvosolható, amennyiben Ukrajna végrehajtja a Velencei Bizottság ajánlásait, különösen annak 125. pontját, azaz a nemzeti kisebbségek képviselőivel egyeztetve mihamarabb módosításokat eszközöl „Az oktatásról” szóló törvény 7. cikkelyében.

További aggódásra ad okot az a szándék, hogy az ukrán kormány egy katonai alakulatot kíván állandó jelleggel Beregszászban állomásoztatni. Az elhelyezésre kerülő katonai kontingens, illetve azok családtagjaiknak az állandó jelenléte gyakorlatilag felborítja azt a nemzetiségi egyensúlyt, amely az elmúlt évtizedekben Beregszászban és környékén kialakult – ez pedig ellenmond az ukrán-magyar alapszerződének, illetve a Magyar Köztársaság és az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság együttműködésének elveiről a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása területén szóló nyilatkozatnak, amely többek között kimondja: „A Felek nem tesznek a kisebbségek asszimilálására vagy a nemzetiségek lakta területek lakossági összetételének megváltoztatására irányuló adminisztratív, gazdasági vagy egyéb intézkedéseket!”

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöksége elítéli, hogy egyes magyarországi ellenzéki pártok a választási kampány részéve tették a „határon túli kártya” kijátszását, s ismét egymás ellen uszítják az anyaországi és határon túli közösségeket. Mivel Magyarország alaptörvénye révén minden magyar állampolgárt megillet a szavazati jog, az UMDSZ elnöksége felhívja a közösség tagjainak figyelmét, hogy éljenek alkotmányos jogaikkal, vegyenek részt a magyarországi parlamenti választásokon. Bízunk abban, hogy a választások eredményeként az anyaországnak olyan parlamentje és kormánya lesz, amely a továbbiakban is megvédi a magyar nemzet, s annak integráns része, a határon túli magyarság érdekeit.

Éljen a magyar szabadság, éljen a Haza!”

Forrás:

KISZó

Post Author: KISZó