Mennyire vagyunk környezettudatosak?

Vidékünk fájó problémája a mindent elborító szemét és a töméntelen hulladék tárolása. Az illetékesek a sokéves gondokon különféle módszerekkel igyekeznek úrrá lenni. A lakosság a vezetőinket hibáztatja, de az itt élő emberek is felelősek az áldatlan állapotért. Vajon mi lehet a megoldás? – kérdeztük meg Jurij Spontaktól, a megyei környezetvédelmi főosztály helyettes vezetőjétől.

– Ön milyennek ítéli meg a jelenlegi állapotokat?
– A környezetvédelem vidékünkön is egyre aktuálisabbá válik. Leginkább a mindent elborító szemét elleni küzdelmet kellene fokozni. Nem normális, hogy szomszédaink rettegnek a folyóink áradásaitól, mert olyankor tonnaszám úszik hozzájuk a kárpátaljai hulladék. Bár vezetőink próbálkoznak a szovjet érából jól ismert „szubotnyikok” rendezésével, de ezek nem hatékonyak. Az emberek rendszerint felsőbb utasításra, letudó módon cselekszenek.

– Lát-e reményt a probléma megoldására?
– A gondok nem oldódnak meg, míg nem teremtődik rend a hulladékkezelés körül. Sajnos a kárpátaljaiakból hiányzik a környezettudatosság, a települések döntő többségében megoldatlan a háztartási hulladékok gyűjtése. Így ki-ki a maga módján szabadul meg a felgyülemlett szeméttől.

– Miért nem vonják felelősségre a szemetelőket?
– Az illegális szemétlerakók felszámolása és a vétkesek megbüntetése a területileg illetékes önkormányzatok feladata volna. Ám nemritkán ők maguk szegik meg a szabályokat. Ezért már az állami szerv vonja felelősségre a rendbontókat, de a bírságnak nincs visszatartó ereje. Szélmalomharcnak tűnik a küzdelem. Ha felszámolnak egy illegális szeméttelepet, napok múlva újabbak jönnek létre. Az emberi mentalitás gyökeres változására lenne szükség.

– Külhonban nagy figyelmet fordítanak az újrahasznosításra…
– Igen. Történtek nálunk is próbálkozások, mint például a pillepalackok szervezett gyűjtésére tett kísérletek. A szakemberek a Tisza felső folyása mentén, a hegyvidéki falvakban, a kirándulóhelyeken, az Ung-vidéken és másutt is kísérleteznek a szelektív gyűjtéssel. Az alacsony anyagi motiváció és a már említett mentalitás miatt azonban nehezen halad a dolog. Megfelelő befektető is kellene, aki megszervezi a begyűjtést és a feldolgozást is. Ha ez meglenne, akkor még a szemétfeldolgozókkal szembeni elutasító magatartást is le kellene küzdeni. S lehet, hogy ez utóbbi a nehezebb feladat.

Balogh Csaba

Forrás:

KISZó

Post Author: KISZó