Katasztrofális a tankönyvellátás

A nemzetiségi, így a magyar tannyelvű iskolákban komoly bajok vannak a tankönyvellátással. Ezt a megyei tanács legutóbbi plenáris ülésén állapították meg a képviselők. A testület elfogadott egy levelet, amelyet továbbítanak az oktatási tárca vezetőjéhez.

A fogalmazványban a képviselők hangsúlyozzák, támogatják az államnyelv hatékony oktatását a kisebbségek számára, de látják ennek súlyos akadályait is. A színvonalas ukrán nyelvoktatás fontos feltétele a tankönyvek megléte. Ha nincs jó tankönyv a tanuló kezében, nem lehet tőle elvárni a jó előmenetelt. Márpedig a kárpátaljai nemzeti kisebbségek, így a magyarok tanintézményeiben a tankönyvellátás mindennek mondható, csak jónak nem. Az iskolák és az érdekvédelmi szervezetek önerőből képtelenek megoldani a problémát. Az állam viszont csak csekély mértékben, vagy egyáltalán nem támogatja a kérdés megnyugtató kezelését.

A beadvány készítői felhívják Lilija Hrinevics miniszterasszony figyelmét, hogy vidékünkön mintegy száz nemzetiség él. A magyarok, a szlovákok, a románok és a többiek a demokratikus Ukrajna polgáraiként azt akarják, hogy lehetőségük legyen az államnyelv tökéletes elsajátítására, de úgy, hogy közben ne csorbuljon az anyanyelvi oktatáshoz való joguk.
A minap Orosz Ildikó, a megyei tanács oktatási, tudományos, kulturális állandó bizottságának elnöke levelet kapott a csernovici Bukrek könyvkiadótól. Azt írják, készek lennének ellátni a kárpátaljai kisebbségek iskoláit a szükséges tankönyvekkel, ám ehhez szükség van az oktatási és tudományos minisztérium hozzájárulásához. Az ügy érdekében azt javasolják, forduljanak kérelemmel az illetékes felső vezetéshez. A kárpátaljai képviselők e javaslat nyomán írták meg levelüket, áll a megyei tanács sajtószolgálatának tájékoztatójában.

Forrás:

KISZó

Post Author: KISZó