Lehallgatási botrány Kárpátalján

A vidékünkön kirobbant lehallgatási botrány kapcsán a belügyminiszterhez címzett levelet fogadtak el a megyei tanács képviselői.

A testület a kárpátaljai hivatalnokok titkos megfigyelése és lehallgatása elleni véleményüket írták meg Arszen Avakovnak. Nagy visszhangot keltett minap, hogy poloskát találtak az állami könyvvizsgáló szolgálat megyei főosztálya vezetőjének dolgozószobájában. Hasonló kémkedésre alkalmas eszközökre bukkantak más állami szervek itteni munkatársainak hivatalaiban, sőt lakásaiban is.

A kamerákat és mikrofonokat, áll a levélben, a belügyminisztériumnak közvetlen alárendelt szakemberek szerelték fel. Az efféle eljárás a múlt század totalitárius rendszerének módszereit idézi, és lejáratja a belügyi szerveket, mint az emberi jogok védelmére felhatalmazott testületet, amely a törvény által szigorúan tiltott titkosszolgálati eszközöket alkalmaz, mégpedig igencsak szakszerűtlenül, áll a tiltakozó levélben. A kárpátaljai képviselők arra kérik a belügyi tárca vezetőjét, vegye kezébe a botrányos események kivizsgálását, és kezdeményezzen büntetőjogi eljárást a vétkesek ellen.

Forrás:

KISZó

Post Author: KISZó