Vallomások politikáról, magyarságról

„Kövér György a kárpátaljai magyar közélet értékteremtő egyénisége. Részese, alakítója e kis közösség utóbbi három évtizedben vívott küzdelmeinek. Írásai sajátos módon tükrözik, dokumentálják mindazt, ami e periódusban ment végbe szűkebb pátriánkban, illetve Ukrajnában és az anyaországban. Kalandos sorsa, megpróbáltatásai, küzdelmei, egész élete jelképe a kárpátaljai magyarság hányattatott sorsának is.”

A fentebbi gondolatok jegyében ajánlja az olvasó figyelmébe Horváth Sándor Kövér György Szibérián át az alpolgármesteri székig című rendhagyó kötetét.

A könyv több szempontból is formabontó. A bevezetőként egy mélyinterjú szolgál, melyet Lengyel János készített a szerzővel. Ebből nemcsak Kövér György kalandos életútjának legfontosabb állomásait ismerhetjük meg, hanem életfelfogását, politikai nézeteit, a magyarságot érintő kérdésekben elfoglalt álláspontját is.

Ez utóbbiakat cizellálják, konkretizálják a kötet második részében közreadott cikkek, eszmefuttatások, jegyzetek, melyekben Ungvár egykori alpolgármestere nyíltan vállalja az általánostól eltérő véleményét, ad hangot kételyeinek is. A kiadványt dr. Szöllősy Tibor szerkesztette, a borító Major Ilona (Debrecen) munkája.

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó