Hova forduljunk jogi segítségért?

Az állampolgárnak gyakran akadnak ügyes-bajos problémái az élet különféle területein, amelyek intézéséhez szüksége van némi jogi ismeretekre, de legalább arra, hogy tudja, kihez, milyen hivatalhoz, közülethez forduljon. Honnan remélhet segítséget a kárpátaljai? – tettük fel a kérdést Szempont-rovatunkban Vaszil Popadinecnek, a megyei ingyenes jogsegélyszolgálat vezetőjének.

– Mennyire ismerik az emberek az önök hivatalát?
– A magyarlakta településeken kevesen tudják, hogy létezik ez a szolgálat. Megyeszerte 13 hivatalunk működik. A járási központokon kívül Csapon, Nagybocskón és Dombón (Dubove) is van irodánk. Egészében mintegy száz fős, magasan képzett tagokból álló ügyvédcsoport kapcsolódott be a munkánkba. Ők ellenszolgáltatás nélkül nyújtanak segítséget az állami hivatalokkal szembeni vitás ügyek, közigazgatási eljárások és egyéb problémák megoldásában. Fáradozásaikat az állam kompenzálja.

– Kik vehetik igénybe az önök szolgáltatásait?
– Az úgynevezett másodlagos jogi segítségnyújtásra bárki igényt tarthat, aki megfelel az ide vonatkozó jogszabályban támasztott feltételeknek. Ide sorolhatók azok, akik családjának havi jövedelme nem éri el a létminimum összegét, a rokkantak, a kisnyugdíjasok, a szociális segélyekből élő, munkaképességüket vesztettek, az árva és családon belüli erőszaknak kitett kiskorúak stb.

– Kell-e igazolni és milyen okmányokkal, hogy ki melyik kategóriába sorolható?
– Igen. A személyi igazolvány vagy egyéb személyazonosításra alkalmas irat, az adóazonosító kód mindenki számára kötelező. Az alacsony jövedelműeknek a lakhely szerint illetékes szociális osztály igazolását kell benyújtaniuk. Amennyiben ez nincs, úgy szükséges egy igazolás a család összetételéről, kimutatás a munkaképes korban lévők hathavi jövedelméről, avagy munkanélküliek esetében a foglalkoztatási központ igazolására. A rokkantaknak az ezt igazoló okiratot és a szociális támogatás összegéről szóló igazolást kell felmutatniuk.

– Milyen problémákkal fordulnak önökhöz az emberek, és tudnak-e segíteni az államnyelvet nem beszélőknek?
– A magyarok lakta településekről hozzánk fordulók között sokaknak vannak nyelvi nehézségeik. Nekik tolmács biztosításával tudunk segíteni. A problémáik felölelik az élet minden szféráját. Telekviták, közműdíj- és banki tartozások rendezése, örökösödési perek vannak leggyakrabban a segítségnyújtási kérelmek sorában. A peres ügyekben az általunk kijelölt ügyvédek képviselik a panaszosokat. Nem mindig mi nyerünk, de az esetek döntő többségében az ügyfél javára dőlnek el a dolgok. Csak az utóbbi hét folyamán 209 ilyenre volt példa.

Balogh Csaba

Forrás:
KISZó

Szolidaritási előfizetési felhívás!

Szolidaritási előfizetési felhívás!
Folyamatosan frissülő háborús hírfolyamunkat ITT találja.

Post Author: KISZó