Ülésezett az emlékparkbizottság

Megtartotta soros ülését a Szolyvai Emlékparkbizottság.

Az anyaországi és a külhoni magyarság egyik fontos zarándokhelyét gondozó testület a közeljövő teendőinek megvitatása előtt szemlét tartott az emlékhelyen, mely során megállapították, hogy az egy évvel korábban vázolt teendők túlnyomó többségét sikerült megvalósítani. Elhelyezésre került az a 22 emléktábla, melyeken a magyarországi Csonka-Bereg 23 településéről és a szlovákiai Ung-vidék 17 községéből elhurcolt 1768, illetve 199 áldozat nevét örökítik meg, felújították az I. világháborús emlékoszlopot, elkészült az elhurcolások dokumentumait bemutató tanösvény, a park további emlékjelekkel gazdagodott…

A létesítmény fejlesztésével, megőrzésével egyidejűleg tovább folytatódott a kutatómunka is. Több hiánypótló monográfia látott napvilágot, számos szakmai tanácskozást, tudományos konferenciát rendeztek.
Az ülésen dr. Tóth Mihály, a testület elnöke megállapította, az anyaország hathatós és immár tervezhető támogatásának köszönhetően az emlékpark megújult, az általa hordozott üzenethez méltó külalakban várja a látogatókat. A hely jelképes voltát, fontosságát bizonyítja, hogy a zarándokok száma évről évre nő.
Dr. Dupka György, az emlékparkbizottság titkára javaslatot tett arra, hogy a testület vegye át a Sztálinizmus Áldozatainak Kárpátaljai Emlékmúzeuma szakmai felügyeletét. Az indítványt a bizottság tagjai egyöntetűen támogatták.

A testület döntött a központi rendezvények időpontjáról. Ennek értelmében az immár hagyományos tudományos konferenciát november 16-án rendezik Beregszászban, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézetben, a szolyvai megemlékezésre pedig november 17-én kerül sor.

Horváth Sándor

Forrás:

KISZó

Post Author: KISZó