Miniszterelnöki vizit a Daykában

Napok óta várakozási lázban égett az Ungvári Dayka Gábor Középiskola tantestülete és a tanulók. Tudomásukra juttatták ugyanis, hogy illusztris vendég látogat el hozzájuk: Volodimir Grojszman, Ukrajna miniszterelnöke. A vendégvárás némi kellemetlenséggel is járt, mert már napokkal korábban biztonsági emberek jelentek meg a tanintézetben. Belekukkantottak a tanárok táskáiba, a Dayka környékén lehegesztették a vízelvezetők rácsait, közműaknafedeleket.

Tudomásunkra jutott, hogy bizonyos személyek megkeresték az igazgatót, akit arra akartak rávenni, távolítsa el a magyar nyelvű feliratokat. Keszler Sztella azonban kijelentette, azok továbbra is a helyükön maradnak. A homlokzatról mégis „távoznia” kellett a magyar trikolórnak, míg az előtérben békésen díszelgett az ukrán állami lobogó társaságában.

A miniszterelnök nem bizonyult pontosnak. A megadott időpontnál jóval később szállt le a repülőgépe az ungvári légikikötőben. Iskolalátogatására elkísérte őt Lilija Hrinevics, az oktatási és tudományos tárca vezetője. A tanintézményben tanárok és diákok fegyelmezetten fogadták a vendégeket. A gyerekek az órák közötti szünetben sem rohangáltak, nem zajongtak.

A 2.B-ben is folyt a tanítás, amikor belépett Volodimir Grojszman és népes kísérete. A miniszterelnök ékes magyarsággal mondta: jó napot kívánok! Majd azt kérdezte, van-e olyan tanuló, aki nem tud ukránul. Csak egy gyermek jelentkezett, pedig megértette a kérdést. Bekukkantott még két tanterembe, majd sorra kezet fogott az épp anyák napi műsorukra próbáló táncosokkal, akik nyomban előadtak egy fergeteges csárdást.
A magas rangú vendég fogadására Ungvár is felkészült. Az éjszakai órákban festették a burkolati jeleket, foltozták a kátyúkat, és talán még a füvet is zöldebbre mázolták.

Igaz, egy nappal az esemény előtt még nem volt pontosítva a kárpátaljai program. Végül az iskolalátogatást követően a vendégsereg sétát tett az Ung partján, áthaladt a frissen foltozott burkolatú gyaloghídon. Ellátogatott az ungvári városházára, megtekintette a Csap és Nagydobrony között folyó útfelújítást, Tiszasalamon határában felkereste az Eurocar autógyárat.

Balogh Csaba

 

Forrás:

KISZó/Zunko Barnabás felvételei

Post Author: KISZó