Oktatás: Nagydobronyban az elsők között léptek

Megszólalt az utolsó csengő a Nagydobronyi Református Líceumban. A tanév hivatalosan véget ért, ám az oktatás és a felújítások közel sem fejeződtek be. Korábban már beszámoltunk arról, hogyan lépett a fejlődés útjára a tanintézmény és milyen céljaik vannak. Azóta közel fél év telt el; lassan elkészül a líceum főépülete és az új tornaterem is. A legnagyobb újdonság azonban az, hogy az intézmény a következő tanévtől megnyitja kapuit az 5., 6. és 7. osztályos tanulók előtt is. A fejleményekről Gál Erika igazgatónővel, illetve Kacsó Géza lelkészigazgatóval beszélgettett a KISZó.

– A felvételi időszakban általában minden járásból érkeznek hozzánk. A szülők már sokszor érdeklődtek afelől, nincs-e lehetőség felvételire alsóbb osztályokba is. A nyelvtörvény, illetve a líceumban folyó fejlesztések hatására döntöttünk úgy, hogy kihasználjuk a lehetőséget, és az érdeklődés függvényében megnyitjuk ezeket az osztályokat is.

A felvételire június 16-án kerül sor e korosztályok számára.

Már épül az új oktatási rész, melyben a hagyományos termeken kívül számos szaktanterem, laboratórium kap majd helyet, tudtuk meg Gál Erika igazgatónőtől.
Kacsó Géza lelkészigazgató azt fejtegette, hogy ami a kárpátaljai magyar oktatásnak negatív, az az intézményt nem érinti. Az állami oktatási intézményekben kénytelenek lesznek bevezetni az államnyelven folyó oktatást, ha nem is teljes mértékben. Ez azt jelenti, hogy a felső osztályokban meghatározott arányban ukrán nyelven fogják oktatni a tantárgyakat. Ám a törvényjavaslat olyan kitételt is tartalmaz, hogy ez a magániskolákra abban az esetben, ha közpénzt nem használnak fel, nem vonatkozik. Így vált áldássá az intézmény számára az, hogy az állam évekkel ezelőtt levette kezét a tanintézményről.

– Kárpátalján hat egyházi oktatási intézmény működik, melyek iránt az idén jelentősen megnőtt az érdeklődés. Ez megmutatkozott a felsőbb osztályokba jelentkezők felvételi vizsgáján is, melyre az intézményben május első hetében került sor. Az előző évhez képest több diák érkezett. Abban reménykedünk, hogy ha nyitunk az alsóbb osztályok felé, azzal segítjük a kárpátaljai magyarság fennmaradását. Viszont ez a hat líceum kevés ahhoz, hogy pótolja a magyar nyelvű oktatást a megyében – emelte ki az igazgatónő.

– Azzal, hogy sokan jelentkeztek, egy negatív dologgal is szembesülnünk kellett. A meghatározott keretszámot be kell tartanunk, így nem tudtunk mindenkit felvenni. 52 jelentkezőből 36-an tettek sikeres felvételit. Azok számára azonban, akik gyengén teljesítettek, vagy még nem döntötték el, hogy ide szeretnének járni, pótfelvételit hirdettünk, ahol újra bizonyíthatnak. Hiszen az akarat is sokat számít, mert lehet valaki gyengébb tanuló, de ott van benne az akarat. Visszatérve az alsóbb korosztályokhoz, el kell még mondanom, hogy Nagydobronyban és környékén szükség van egy olyan magasabb szintű tanintézményre, mint a Bethlen Gábor Gimnázium Beregszászban, ahol már korábban kiterjesztették az oktatást az alsóbb korosztályokra is. A líceumunk az elsők között vezette be az ötödik osztálytól kezdődő oktatást – mondta Kacsó Géza.

A felsősökhöz hasonlóan az alsóbb korosztályok számára is lehetőség nyílik a bentlakásra, de nem lesz kötelező. A líceum biztosítani fogja a hazautazást, hogy a gyerekek ne szakadjanak el családjaiktól.

A felújítás 2016-ban kezdődött. Mára azonban e folyamat megváltozott. Számos hiányosság miatt a főépületet felújítás helyett elkezdték újjáépíteni, illetve a továbbiakban egy tornateremmel is gazdagodni fognak. Mivel elsősorban bentlakásos intézményről beszélünk, a kollégium is fontos szerephez jut. Korábban három épületben voltak elhelyezve a diákok.

Ezután azonban az eddigi 120 fős helyett 165 férőhelyes szállóban tudják elszállásolni a tanulókat.

A magas színvonalú oktatás biztosításán kívül az intézmény nagy szerepet vállal a lelki gondozásban is. Fontos a református lelkület őrzése, ápolása és a tanulók hitének erősítése. A jól képzett gyerekek kibocsátásán kívül a líceum célja az, hogy hitben megerősödött fiatalok kerüljenek ki a falai közül, akik a jövőben jó anyák és apák lesznek.

A fejlesztések elsősorban Magyarország kormányának támogatásával és a Kárpátaljai Református Egyház közbenjárásával valósultak és valósulnak meg.

Bara Tünde

Forrás:

KISZó

Post Author: KISZó