Istennel a hazáért és a szabadságért!

A Rákóczi Szövetség Beregszászi Szervezete és a Dolhai Községi Tanács közös szervezésében megemlékezést tartottak a dolhai ütközet 315. évfordulója alkalmából. Az ukrán és a magyar himnuszok elhangzása után Jurij Melnik társadalmi aktшvista köszöntötte a megjelenteket, közelről és távolabbról érkezett vendégeket. Az ünnepségen népes küldöttséggel képviseltette magát a Rákóczi Szövetség Nyíregyházi Szervezete, amelynek hagyományőrzői korhű ruhákban, történelmi zászlókkal vonultak az emlékműhöz.

Ezután a helyi iskola tanulói ukrán nyelven röviden felidézték a dolhai csata, valamint az emlékoszlop állításának történetét, kiemelve, hogy a nagyságos fejedelem „gens fidelissimá”-nak, azaz leghűségesebb népének nevezte a ruszinokat.

Viktor Szimkanics, Dolha polgármestere köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy a vidék őshonos nemzetiségeinek közös a történelme, ezért a jövőt is közösen kell építeniük.

Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja a Rákóczi-szabadságharc máig ható tanulságairól beszélt. A dolhai csatával kezdetét vett események arra emlékeztetnek minket, hogy bizonyos alapvető jogok az emberek elidegeníthetetlen sajátjai, azok csorbítása bűn, azokért küzdeni kell nemre, társadalmi osztályra, etnikumra és vallásra való tekintet nélkül, és azokról önként lemondani soha nem szabad.

A lényeg nem az, hogy győz-e az ember, ha igaza van – affelől Isten rendelkezik, az erény és erkölcs adott –, hanem az a fontos, hogy mer-e szót emelni és küzdeni annak érdekében. A kezdeti kudarcoktól, nehézségektől megrettenni sosem szabad – mondta a diplomata.

Goncz Tibor, a Rákóczi Szövetség Beregszászi Szervezetének elnöke arra emlékeztetett, hogy a szövetség egyik fő feladata a nagyságos fejedelem vezette dicsőséges szabadságküzdelem emlékének ápolása, tárgyi és szellemi értékeinek továbbadása.

Dalmay Árpád, a Rákóczi Szövetség Nyíregyházi Szervezetének elnöke a dolhai kuruc emlékmű viszontagságos történetét ismertette.

Megtudhattuk, hogy a turulmadaras emlékoszlopot 1903-ban, a csata 200. évfordulóján állították a hálás dolhaiak a falu központjában. 1923-ban a cseh hatóságok a turult eltávolították, de az emlékoszlopot meghagyták. 2003-ban, a csata 300. évfordulója alkalmából a Kárpátaljai Magyar Szervezetek Fóruma jóvoltából új bronz turul került az obeliszkre, Matl Péter munkácsi szobrász alkotása.

A felszólaló köszönetet mondott Dolha önkormányzatának és a község lakosainak, akik megtisztelték jelenlétükkel az ünnepséget, hogy híven őrzik II. Rákóczi Ferenc fejedelem, Esze Tamás és a kuruc hősök emlékét. Mint mondta, ahogyan minden jeles történelmi eseménynek, a dolhai csatának is üzenete van a mai nemzedékek számára. S ez az üzenet az, hogy Kárpátalja különböző nemzetiségű lakosságának össze kell fognia, meg kell akadályoznia, hogy mindenféle nacionalista hazárdjátékosok éket verjenek közéjük, megzavarják ezt a több évszázados békés egymás mellett élést. A vidék felemelkedésének, jövőbeli boldogságának ez az egyetlen járható útja.

A rendezvény végén a Rákóczi Szövetség Beregszászi Szervezetének kórusa kuruc dalokat adott elő, majd a jelenlévők elhelyezték a tisztelet és megemlékezés koszorúit az emlékmű talapzatánál. Az ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.

Goncz Tibor,
a Rákóczi Szövetség
Beregszászi Szervezetének elnöke

Forrás:

KISZó

Post Author: KISZó