Miért van szükség az alkotmányra?

Ma méltatjuk Ukrajna Alkotmányának napját. Sokan és sokszor hivatkoznak rá, miközben úgy értelmezik, ahogy épp akarják, vagy teljesen semmibe veszik a benne foglaltakat. Van-e így értelme az alapszabálynak? – kérdezte a Kárpáti Igaz Szó Dr. Tóth Mihály alkotmányjogászt, az UMDSZ tiszteletbeli elnökét.

– Egy ország számára miért fontos az alkotmány? Anglia például enélkül is jól megvan.
– Először talán arról, hogy mit is értünk az alkotmány (alaptörvény, konstitúció, charta stb.) kifejezés alatt. Általában e fogalom alatt az államok belső rendjének, hatalmi szervezete működésének, valamint az állam joghatósága alá tartozó személyek és társadalmi csoportok jogait és kötelezettségeinek alapelveit megjelenítő (összefoglaló) szabálygyűjteményt értjük. Egy olyan okmányt, mely elsőbbséggel bír, és így alapjogforrásként szolgál más jogszabályok megalkotásához. A mai világban, az európai joghagyományra épülő nemzeti jogrendszerek elengedhetetlen szerkezeti alapeleme.

Ezért csak annyiban igaz a kérdésben foglalt állítás, hogy Angliának valóban nincs chartális (egy egységes okmányba) foglalt alkotmánya. Az angol konstitúció normatív jogszabályok, bírósági precedensek, alkotmányos megállapodások, doktrínális források összességeként nagyon is létezik. És mint az angol (brit) államiság ezeréves történelme szemlélteti, megfelelően ellátja a közhatalom létrehozásának – működésnek, az emberi jogok védelmének, valamint az állam – társadalom – személy háromszög viszonyrendszere alapelvei rögzítésének feladatát.

– Nem fontosabb-e az alaptörvényben megfogalmazott jogok garantálása, betartása?
– Minden okmányba (írásba) foglalt szabály, így a társadalmi viszonyokat szabályozni hivatott törvények, beleértve az alaptörvényt (alkotmányt) is, annyit érnek, amennyit betartanak belőle. Meglátásom szerint, valójában ez a jogállamiság kritériuma, és nem a fület-szemet gyönyörködtető hangzatos, szebbnél szebb frázisok gyűjteménye, melyet számos nem igazán sikeres állam oly szívesen tesz ki a hazai és a nemzetközi közvélemény vitrinébe.

– Milyen jogi környezetben élünk mi, ukrán állampolgárok? Mennyire tartják be az alkotmányos jogainkat?
– Mivel röviden e kérdést megválaszolni nem tudom, ezért szabadfordításomban Ukrajna Alkotmányának napja alkalmából három idézetet ajánlok a tisztelt olvasó figyelmébe, hogy önállóan, saját tapasztalatai alapján próbálja megfogalmazni a válaszát: „Ukrajna szuverén, független, demokratikus, szociális jogállam” (Ukrajna Alkotmánya 1. cikk). „Az emberi- és szabadságjogok, s ezek garantálása határozzák meg az állam működésének tartalmát és irányát. Az állam tevékenységéért felelősséget visel az ember előtt. Az állam fő kötelezettsége az emberi és szabadságjogok megerősítése és biztosítása” (Ukrajna Alkotmánya 3. cikk). „A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek részére, a törvénynek megfelelően, garantált az anyanyelven való oktatás (kiemelés a szerzőtől), vagy az anyanyelv oktatása állami és önkormányzati oktatási intézményekben, illetve a nemzetiségi-kulturális szervezetek által” (Ukrajna Alkotmánya 53. cikk 5. bekezdés).

Balogh Csaba

Forrás:

KISZó

Post Author: KISZó