Kárpátaljai önkormányzatok konferenciája

A Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása konferenciát szervezett Decentralizációs és oktatásügyi változások a kárpátaljai magyar önkormányzatok életében címmel. A rendezvényre Nagydobronyban került sor.

– Azt gondolom, mindenki számára elérkezett a „becsengetés”. Mint, ahogy az iskolákban, úgy az önkormányzatok vezetői számára is elkezdődik az „új tanév”. Úgy gondolom, teljesen aktuális felvetések állnak előttünk. Olyan kérdéseket kell megvitatnunk, ami mindannyiunk számára érdekes lehet, hiszen változások előtt áll az ország – kezdte köszöntőjét Buhajla József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja.

A továbbiakban Barta József, a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettese szólt az egybegyűltekhez. Beszélt a közigazgatási reform jelenlegi állásáról és az oktatásban végbemenő változásokról. A decentralizációs folyamattal kapcsolatban kiemelte, hogy az, bár döcögősen halad, a nemzetközi viszonyokat tekintve mégis sikeresnek mondható.

Eddig Ukrajnában több mint 800 hromada jött létre önkéntes alapon, 3400 önkormányzat egyesült 7 millió lakossal és 200 ezer négyzetkilométernyi területtel. Eközben Kárpátalján 6 kistérség alakult meg, ami azt jelenti, hogy az egyesülési folyamat vidékünkön lassabban megy végbe, mint az ország többi területén.

Az oktatással kapcsolatban megtudhattuk, hogy az idén Kárpátalján 666 oktatási intézményben indult meg a tanítás 118 ezer diákkal, ami a tavalyinál körülbelül 3 ezerrel több. Az elsősök között 2 ezer a magyar, ami a korábbi évekhez viszonyítva nem nagyon változott. Miközben az országban korlátozni próbálják a magyar tannyelvű oktatást, addig egyre többen kezdik el tanulni ezt a nyelvet a nem magyar tanintézményekben második idegen nyelvként vagy nyelvtanfolyamokon keresztül.

Fontos tudni, hogy szeptember 28-tól az iskolák az eddigieknél sokkal nagyobb autonómiával fognak rendelkezni. Ezzel együtt az igazgatókra is nagyobb felelősség hárul mind pénzügyileg, mind jogilag, mind pedig gazdasági tekintetben.

A tanároknak maguk dönthetnek tankönyvek kiválasztásában, a tanterv összeállításában, az oktatási módszerekben stb. De a nagyobb szabadság nagyobb felelősséggel is jár. Kárpátalja az egyetlen olyan területe az országnak, ahol idén egyetlen oktatási intézményt sem zártak be.

A fórumon Bujdosó István az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ képviseletében számolt be az eddigi pályázati eredményekről. Ezt követően az önkormányzatokat érintő aktuális kérdésekkel foglalkoztak a résztvevők. Végül, de nem utolsó sorban az energiahatékonyságról és a megújuló energiaforrások kérdéseivel foglalkozó információs-oktatási központ mutatkozott be. Ebben a témában Vereczkey Béla tartott előadást.

Bara Tünde

Forrás:

KISZó

Post Author: KISZó