Ki fosztható meg szülői jogai gyakorlásától?

„Tisztelt szerkesztőség! Az utóbbi időben több hasznos jogi tanácsot olvastam lapjukban. Ezúttal nekem is lenne egy megválaszolásra váró kérdésem. Az érdekelne, hogy lehet megfosztani a szülői jogoktól azt az illetőt, aki teljesen elhanyagolja gyermekét. Válaszukat előre is köszönöm” – írja levelében H. Ilona nagyszőlősi olvasónk.

Levelét a megyei igazságügyi főosztályhoz továbbítottuk. A témát érintő kérdésekre Pavlo Petrenko igazságügyi miniszter válaszolt.

– Hogy milyen ok miatt lehet megfosztani valakit szülői jogaitól, arról a családjogi törvénykönyv rendelkezik. Ennek értelmében az a személy fosztható meg szülői jogainak gyakorlásától, aki gyermekét a szülőotthonban vagy más egészségügyi intézményben hagyja, és hat hónapig nem jelentkezik érte, nem gyakorolja szülői kötelességeit a nevelés terén, kegyetlenül bánik gyermekével, krónikus alkoholista vagy kábítószerfüggő, bármi módon kizsákmányolja, koldulásra kényszeríti gyermekét. E kategóriába tartoznak azok is, akik ellen bírósági ítélet van ellene érvényben a gyermek jogainak szándékos megsértése miatt. Az eljáráshoz bizonyítani kell fentebbi tény valamelyikét és a bíróságtól kell kérvényezni az eljárást.

A procedúrát kezdeményezheti az egyik szülő, az egyik gyám vagy más, a családdal egy háztartásban élő családtag, egészségügyi vagy oktatási intézmény, a gyámügy, az ügyészség, sőt, 14 éves kor felett maga a gyerek is.

Az ügyet a lakhely szerint illetékes bíróság tárgyalja. Az ítélet után az egykori szülő már nem szólhat bele a gyerek külföldre utaztatásába, nevelésébe, nem képviselheti jogilag, elveszíti azon kedvezményeket és állami segélyeket, melyek korábban megillették, nem lehet soha sem gyám, sem nevelőszülő, nem fogadhat örökbe, nem örökölhet (kivéve, ha a gyermek erről másként nem rendelkezik).

A szülői jogai gyakorlásától megfosztott személy ugyanakkor nem mentesül a gyermek eltartásától, a bíróság gyermektartásdíjat állapít meg számára.

Milyen következményekkel jár egy ilyen bírósági döntés?

Amennyiben az egyik szülőtől vonják meg a jogokat, a kiskorú a másikkal egy háztartásban marad. A bíróság dönthet úgy, hogy az elítélt szülőnek a kiskorú javára ki kell költöznie a közös lakásból, amennyiben van más ingatlana is, de arra is kötelezheti, hogy ossza meg a lakást, esetleg cserélje el két kisebbre.

Amennyiben mindkét szülő elveszíti jogait, a kiskorú állami gyámság alá kerül, mely eldönti, milyen típusú intézményben gondoskodnak a neveléséről a továbbiakban. Kijelölhetnek egy gondviselőt (lehet nagyszülő, nagykorú testvér, más közeli rokon, aki vállalja a kötelezettséget). A magára maradt kiskorú egészségi állapotától és korától függően gyermekotthonba vagy más gyermekintézménybe is kerülhet, örökbe is adhatják.

Részletesebb információért forduljanak a regionális jogi tanácsadói központhoz (Ungvár, Zahorszka utca 51. tel: (0312)64-32-50-es), vagy a megyei állami közigazgatás gyermekvédelmi szolgálatához (Ungvár, Népi tér 4.)

Magyar Tímea

Forrás:

KISZó

Post Author: KISZó