Fedák Sári hazatért

139 esztendeje megszületett Fedák Sári beregszászi származású primadonna, a magyar színjátszás kiemelkedő alakja. Emléke előtt tisztelegve Szűcs Nelli beregszászi színművésznő idén tavasszal kezdeményezte, hogy állítsanak szobrot tiszteletére. Ehhez partnereket is talált − Kolodkó Mihály szobrászművész tervei alapján, a Bethlen Gábor Alap támogatásával, a beregszászi színház jótékonysági alapítványának lebonyolításával készülhetett el a kompozíció. A pénteken felavatott, mészkőből és bronzból készült műalkotás valódi dísze lett a Vérke-parti városnak.

Ötvös Sándor felolvasta dr. Grezsa István köszöntő levelét. A miniszteri biztos kifejtette, Fedák Sári szimbólum. Szimbóluma annak az üzenetnek, hogy a Kárpát-medence minden táján élő közösségek képesek maradandó értéket teremteni.

– Egy közösség csak akkor lehet erős, csak akkor maradhat talpon, ha szilárd az önazonossága. Csak akkor gyarapodhat, ha tudja, honnan jön, milyen célokat akar e földi életben elérni… E szobor felavatásával tovább örökítjük Fedák Sári emlékét, gyermekeinkre és unokáinkra testáljuk azt a kötelességet, amit hagyatékának ápolása jelent – tolmácsolta Grezsa István szavait Ötvös Sándor.

– Ma egy színésznő révén a magyar kultúrát ünnepeljük. Miközben lelkendezve tapsolt neki Berlin és Bécs közönsége is, a színésznő igazi lokálpatrióta volt, szerette és siratta Beregszászt, ahova visszajárt. Megmutatta a világnak, hogy mi származhat e kis városból – kezdte beszédét Németh Zsolt parlamenti államtitkár, a magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke. Hozzátette, Fedák Sári életét is áthatotta a nagyhatalmi politika, hol kommunizmussal, hol nácizmussal, hol pedig antiszemitizmussal vádolták, néha egyszerre mindegyikkel. De egyik vád sem állta meg a helyét, ezért itt lenne az ideje, hogy Fedák Sári jogi rehabilitációja is megtörténjen.

Fedák Sári unokahúga, Fedák Mária Lujza egészen Venezuelából érkezett Beregszászba

Köszöntötte a résztvevőket Szilágyi Mátyás is. A beregszászi külképviselet főkonzulja büszkén jegyezte meg, hogy Beregszász jelen van a magyar színháztörténet térképén, folyamatosan újabb és újabb ünnepelt, kiemelt színházi tehetségeket ad a magyarságnak.

– Ez a szobor híven erősíti a beregszászi identitást, a magyar kulturális identitást, bizodalmat ad az embereknek ahhoz, hogy ápolják kultúrájukat, nyelvüket, hagyományaikat, és megmaradjanak szülőföldjükön – hangsúlyozta a diplomata.

– Egy legenda hazatért! Fedák Sári mindig is vágyakozott vissza, szülőföldjére, amit később nem tehetett meg.

Ezért fontos az, és szimbolikus, hogy ma, a születésnapján felavatjuk a szobrát szemben a magyar színházzal – mondta Brenzovics László, a KMKSZ elnöke.

Babják Zoltán köszönetet mondott mindazoknak, akik egy picit is hozzátettek ahhoz, hogy Fedák Sári emléke hosszú évtizedeken keresztül nem merült feledésbe.

Fedák Sári unokahúga, Fedák Mária Lujza egészen Venezuelából érkezett Beregszászba, hogy megossza gondolatait a jelenlévőkkel. Elmondta, Sári a család számára nem csak ünnepelt primadonna volt, hanem szerető testvér is.

Mint már említettük, Szűcs Nelli volt az, aki kezdeményezte a szobor elkészítését, hiszen az utóbbi időben egészen közel került hozzá a primadonna, önálló esteken mutatja be Fedák Sári életútját. A színművész köszöntőjében kiemelte, Fedák Sári alakja és szellemisége nem tűnt el a múlt homályában, éppen ellenkezőleg: feltámadt. Feltámadt, hogy erősítsen minket egy olyan világban, ahol a nemzeti összetartozásról, hazaszeretetről beszélni, a hazához ragaszkodni már nem divat, ahol Himnuszt szavalni, Szózatot énekelni nem érdem.

– Úgy érzem, nem mi adunk neki, hanem ő ad nekünk példamutatást, gyökeret, ő erősít meg minket abban, hogy másként nem lehet, csak hűséggel adózni a szülőföldnek, a közösségnek, hűségesnek lenni a munkához, amelyre elhívattunk, és hűséggel fordulni Istenünkhöz – hangsúlyozta a színművész. Köszönetet mondott segítőinek, akik az ügy mellé álltak: a jelenlévő dr. Lévai Anikónak, Németh Zsoltnak, dr. Grezsa Istvánnak, Vidnyánszky Attilának, Orosz Ildikó rektornak, Babják Zoltánnak, Szalipszki Endre korábbi főkonzulnak, Kolodkó Mihálynak, Sin Edinának, a beregszászi színház szervezőjének.

Hegedűs Csilla

Forrás:

KISZó

Post Author: KISZó