Véget ért a BombeZNO

A múlt héten négynapos gyorstanfolyamot szerveztek ukrán nyelv és irodalomból a középiskolák végzős tanulói számára. Kárpátalján három helyszínen folyt a felkészítés: a Nagydobronyi Középiskolában, a Maskkosjánosi Középiskolában és a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceumban. A programot az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium az Oszvitoria civil szervezettel és a GoGloballal közösen szervezte meg finn támogatással.

A táborokban oktató tanárok előzetes képzésen vettek részt Kijevben, ahol útmutatást kaptak, hogyan és mit oktassanak ez alatt a pár nap alatt. Milyen módszerekkel lehet egyszerűbben és játékosan elsajátítani az államnyelvet. Ennek megfelelően a vidékünkre érkező szakemberek énekléssel, tánccal és lifehackekkel is próbálták korrigálni a fiatalok nyelvi hibáit.

Az oktatók az ország különböző részeiről érkeztek hozzánk, így például Lembergből és Dnyipróból, de helyi szakmabeliek is részt vettek a programon, például Szürtéből vagy épp Nagydobronyból.

– Első alkalommal rendezik meg a tréninget. Milyen eredményeket várnak ettől a héttől?

– Kétszáz pontot – mondja mosolyogva az egyik tanár.

Komolyra fordítva a szót, jobb eredményeket azáltal, hogy a gyerekek a számukra nehezen érthető tananyagot játékos formában újra átveszik, nem hagyományos oktatási módszereket alkalmazva segítsünk nekik a legáltalánosabb hibák korrigálásában – teszi hozzá.

– Mire elég ez a rövid idő?

– Tisztában vagyunk azzal, hogy négy nap alatt nem lehet felkészülni a ZNO-ra. Fontos azonban, hogy valaki felkeltse az érdeklődésüket és útmutatást adjon, hogyan is tudnak a továbbiakban önállóan tanulni. Motiválja a tanulókat arra, hogy ukránul tanulni lehet viccesen és könnyedén is – teszi hozzá Halas Katalin, a Szürtei Középiskola ukrán nyelv- és irodalomtanára.

– Milyen programokat szerveznek a diákoknak?

– Minden az ukrán nyelvhez és irodalomhoz kapcsolódik. Minden napnak van valamilyen tematikája. Volt a színház, a zene napja és még sorolhatnám. Filmvetítéssel, zenehallgatással, tánccal, énekléssel és csapatmunkával próbáljuk megszerettetni velük a tanulást. Mi magunk minden nap végén megkérdeztük a tanulókat, hogyan értékelik a napot?

Egyhangúan azt vallották, hogy többet kaptak a programoktól, mint várták– egészíti ki Halas Katalin.

A tábor zárónapján Lilija Hrinevics oktatási miniszter, Hanna Szopkova, a megyei oktatási főosztály vezetője, Arto Vahtokari, az ukrán iskolai reformtámogatási projekt főtanácsadója és Okszana Necsiporenko, a GoGlobal igazgatója közös sajtótájékoztatót tartott a Nagydobronyi Középiskolában. A tájékoztatón több kényes témát is érintettek, mint például a független tesztelés ponthatárait, a tankönyvek minőségét, az ukrán nyelvű oktatást a kisebbségi iskolákban stb.

Az alkalmon a szervezők elmondták, az idei BombeZNO 50 ezer euróba került, amelyet az Európai Uniótól erre a célra kapott 2 millió eurós támogatásából fedeztek.

Reményüket fejezték ki, hogy a jövőben több hasonló programot is tudnak szervezni. A több mint 200 tanuló oktatására előzőleg Kijevben 44 tanárt készítettek fel.

– Mennyire voltak partnerek a gyerekek? Szükség volt tolmácsra?

– Minden csoporttal két tanár dolgozott, akik közül az egyik meghívott volt, például Lvivből, a másik pedig helyi. Az itteniek közül olyanokat választottunk, akik mind a magyart vagy a románt, mind pedig az ukrán nyelvet tökéletesen értik. Természetesen voltak olyan szituációk, amikor akadtak nyelvi nehézségek – mondta Masa Nazarova mentor.

– Melyek voltak a legjellemzőbb hibák?

– Mivel az ukrán és a magyar nyelv teljesen eltérő, más nyelvcsaládhoz tartozik, így a grammatikája is más. Példaként szeretném említeni a nemeket, mivel az ukrán nyelvben van női, férfi és semleges nem, ami ugye a magyarban nem létezik. Így a tanulók ezt sokszor összekeverik, amivel már a ragozást is el tudják rontani.

A másik, ami elég gyakran előfordul, hogy a szavakban sokszor nem tudják, melyik magánhangzóra esik a hangsúly – válaszolta Masa Nazarova.

A végzősök eltérően vélekedtek a hétről. Nagyon sokan válaszolták azt, hogy nem értették, mit kell csinálni, így lassabban haladtak a feladatokkal. De voltak olyanok is, akik már rendelkeztek alapokkal, ők könnyebben vették az akadályokat. A játszva tanulás módszerét azonban érdekesnek találták.

– Személy szerint azon a véleményen vagyok, hogy 4 nap alatt lehetetlen felkészülni az ukrán nyelv és irodalom, egyébként színukrán gyerekek számára összeállított, az ukrán nyelv hétköznapi, minél helyesebb használatára konkrétan rákérdező vizsgára.

De ez egy másik kérdés. Értékelem azt, hogy a szervezők tényleg gyakorlatilag mindent megtettek annak érdekében, hogy hatékony legyen ez a néhány nap és olyan módszereket hívtak segítségül, amelyeket a suliban amúgy nem alkalmaznak a tanáraink – gondolok itt különböző asszociációs játékokra, vagy a mindenki által ismert slágerek dalszövegének mondattani elemzésére.

Annak ellenére, hogy e rövid idő alatt nem fedeztük fel a spanyol viaszt, vitathatatlanul segített egy-két tanulási módszer elsajátításában, és természetesen az új, itt szerzett ismeretségek sem elhanyagolhatóak ebből a szempontból – értékelte a tapasztaltakat Bálint Alexandra, a Nagydobronyi Középiskola végzőse.

Palaticz Mátyás, a Nagydobronyi Református Líceum tanulója is pozitívnak nevezte a négynapos tréninget. Kiemelte, hogy az itt alkalmazott módszereket nem 11. osztályban, hanem 8–9. osztályos kortól kezdve kellene alkalmazni, úgy jobb eredményt lehetne vele elérni.

Jávorszky Dániel, a Kisgejőci Egry Ferenc Oktatási-Nevelési Komplexum diákja is azt vallja, hogy ez a rövid időszak nem elegendő a külső tesztelésre való felkészüléshez. Azt mondja, jók az órák, csak fárasztóak. Tetszett neki, hogy a tanórák játékos formában voltak megoldva, ami lehetővé tette a mozgást, így nem voltak unalmasak.

Érdekesnek találta a tananyaghoz tartozó bemutatókat és feladatokat, mivel a már általuk órákról és konzultációkról ismert témákat új oldalról közelítették meg.

Marcin Bianka, a Szürtei Középiskola diákja a szórakoztató oktatási módszereket kedvelte a legjobban. Mint mondja, szereti az ukrán nyelvet és irodalmat, így sok új dolgot nem tanult, a ZNO szempontjából pedig ez a pár nap nem elegendő a felkészülésre. Ennek ellenére nagy lehetőségnek érezte, hogy több tanárral dolgoztak együtt egy-egy foglalkozáson.

Minden óra, ami az ukrán nyelv oktatásával telik el, hasznos. Az viszont világos, hogy 11 év hiányosságait nem lehet pótolni ennyi idő alatt – mondta Kántor József, a Nagydobronyi Középiskola igazgatója.

Bara Tünde

Forrás:

KISZó

Post Author: KISZó