Határon túli magyar irodalmi napok Kárpátalján

A héten, április 10-12. között a József Attila nevével fémjelzett magyar költészet napján került sor az Erdélyi Magyar Írók Ligája előadókörútjára a Bereg- és az Ung-vidéken. A Ligát Karácsonyi Zsolt költő, a kolozsvári Helikon irodalmi folyóirat főszerkesztője és Csuszner Ferenc író képviselte. A rendezvénysorozat szervezője a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) volt.

Az előadók látogatást tettek a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban. A házigazdák nevében Szabó Árpád igazgató köszöntötte a vendégeket, majd Dupka György, a MÉKK elnökének moderálásával rendhagyó irodalomórára került sor. Szó esett a magyar költészet napjáról, általában a költészetről, versekről, a szerzők felolvastak műveikből. A résztvevő diákok megismerhették a kolozsvári Helikon és a kárpátaljai Együtt című irodalmi lapokat, valamint a Kárpátaljai Szövetség negyedéves folyóiratát, a Kárpátaljai Hírmondót, amelyben szintén kiemelt helyet kap a szépirodalom.

Az élő irodalomóra után a vendégek az intézmény diákjaival és tanáraival együtt megemlékeztek Dsida Jenőről, aki egykor szintén a gimnázium diákja volt. Emlékét az épület falán elhelyezett domborműves márványtábla őrzi.

Hasonló rendhagyó irodalomórát tartottak a Nagyberegi Református Líceumban, illetve a Nagydobronyi Református Líceumban.

A Kolozsvárról érkezett vendégek csütörtökön koszorú elhelyezésével tisztelegtek Illyés Gyula emléke előtt a költő, író Beregszász főterén álló mellszobránál. Ezután részt vettek a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet által a magyar költészet napja alkalmából szervezett

Vers a téren rendezvényen, amelynek keretében Kárpátalja majdnem félszáz iskolájából érkezett több száz diák szavalta együtt Ady Endre: Fölszállott a páva című versét.

Ezt követően a beregszászi Európa-Magyar Házban gyűltek össze az irodalomkedvelők, hogy méltóképpen megünnepeljék a magyar költészet napját. A találkozó keretében az erdélyi Helikon és kárpátaljai Együtt című irodalmi folyóiratok jelen lévő szerzői is bemutatkoztak.

A programokban bővelkedő beregszászi költészet-napi rendezvénysorozat a Pro Cultura Subcarpathica által szervezett Bekecs Néptáncszínház „Ember az embertelenségben” című táncházi előadásával zárult.

Hegedűs Csilla

Forrás:

KISZó

Post Author: KISZó