Új épületben a szalókai iskola alsótagozatosai

Szinte napra pontosan két évvel az alapkőletétel után, február 18-án kezdődött meg a tanítás a Szalókai Általános Iskola új épületében. Az ungvári járási magyar községben holland alapítványi támogatással, valamint holland önkéntesek kétkezi munkája révén épült meg az öt tantermes, 446 négyzetméter alapterületű, a kor minden követelményének megfelelő modern iskolaépület, amelynek fűtési rendszerét a járási oktatási osztály finanszírozta. A november elején ünnepélyes keretek közt átadott új szárnynak köszönhetően 29 év után ismét egy váltásban zajlik a tanítás, hisz az eddigi két régi épületben a szükséges kilenc helyett mindössze hét tanterem volt. De azért akad még tennivaló, a tanárhiány mellett, tankönyvből és a bútorzatból nincs elégf, számítógépre is szükség lenne az új informatika tanterembe.

– Összesen 69 tanulója van a tanintézménynek, ebből 32 alsó tagozatos– kezdte a beszélgetést Bakura János, a Szalókai Általános Iskola igazgatója. – Az új épület lényegében az elemi osztályoké, itt kapott helyet az 1-4, valamint egy 5. osztály.

Óriási segítség ez számunkra, hisz 1990-től – amióta általános iskolaként működik az intézmény – idén februárig, vagyis 28 éven át, két váltásban tanítottunk.

Kilenc osztály hét tantermen osztozott, két osztálynak és a tanároknak délután kellett bejárniuk. Ez most megszűnt, immár ott tartunk, hogy napközi és szakkörök beindításán törjük a fejünket.

Az új épület nem jelentett gyógyírt minden problémára. Ahogy a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák többségében, Szalókán is évek óta tanárhiánnyal küzdenek.

Az igazgató elmondta, földrajz-, testnevelés- és énekszakos, valamint munkatanárra lenne szükség azonnali kezdéssel.

Pozitívum viszont, hogy a klasszikus reál és humán tantárgyakra megvannak a szakképzett kádereink. Ahogy máshol, itt is úgy oldják meg, hogy a meglévő pedagógusok helyettesítik a hiányzó tanárokat. Az oktatók 30 százaléka 35–40 év közötti, 40 százalékuk középkorú, mindössze 20-25 százalék nyugdíjas korú. A tanári kar nagyobb hányada beutazó, hat településről – Eszenyből, Árokról, Csapról, Kisdobronyból, Tiszaásványból és Ungvárról – járnak be dolgozni. Van, aki a saját költségén teszi ezt.

Tankönyvből sincs elegendő, főleg akkor jelentkezik ez a probléma, amikor nagyobb létszámú osztály követ egy kisebb létszámút.

Az itt végző diákok nagy többsége továbbtanul, többnyire az Eszenyi Középiskolában, a Nagydobronyi és a Nagyberegi Református Líceumban folytatják tanulmányaikat, vannak, akik a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetébe nyernek felvételt. A 28 éve igazgató Bakura János az új oktatási törvénnyel kapcsolatban elmondta, az első osztály tavaly már az új program szerint tanult. Megkaptak minden ehhez szükséges segédanyagot és tankönyvet, az alsóstanárok továbbképzésen is átestek.

– Akad még tennivaló, az új épületben a járási oktatási osztály ugyan biztosított padokat, székeket és táblákat, de szükségünk lenne szekrényekre és számítógépekre is.

Szeretnénk egy informatikatermet kialakítani, de egy új kivetítőnek és interaktív táblának is hasznát tudnánk venni.

Próbálunk pályázni, magyarországi alapítványokhoz, a járási tanügyhöz is fordultunk már segítségért. Bízunk benne, hogy kéréseinket előbb vagy utóbb meghallják – fogalmazott az igazgató.

– Az épület kivitelezését a hollandiai Metadidomi Alapítvány vállalta, amely korábban számos hasonló projekttel – például a nagydobronyi gyermekotthon, a kórház és a Rehoboth szeretetotthon épületének felújítása – bizonyította a kárpátaljai magyarság iránti elkötelezettségét – vette át a szót Bátori József megyei képviselő, az Ungi Református Egyházmegye főgondnoka, aki körbevezetett minket az új szárnyban. – A tervdokumentáció elkészítését, a szükséges engedélyek beszerzését, valamint a központi fűtésrendszer kiépítését az Ungvári Járási Állami Közigazgatás vállalta.

Az építési munkálatok levezénylését magára vállaló Bátori József elárulta, Jacob Koppenaal, az alapítvány ukrajnai projektjének vezetője 2015 őszén járt a településen, és döntött úgy, hogy segít a komplexum megépítésében.

Az iskola alapkövét 2016. február 17-én rakták le, és még abban az évben megöntötték az alapot. 2017-ben és 2018-ban több turnusban érkeztek holland és helyi önkéntesek, akik betonoztak, falat raktak, tetőt ácsoltak, burkoltak és kiépítették a villamoshálózatot. Az épületben öt osztályterem mellett helyt kapott három nagyobb helyiség, ami szükség esetén osztállyá is alakítható. Van külön fiú és lánymosdó a gyerekeknek, valamint a pedagógusoknak, tanári szoba és egy helyiség a takarító eszközöknek. Az épületet 2018. november 6-án ünnepélyes keretek között adták át a fenntartónak járási közigazgatásnak. Ezt követően történt meg a fűtési rendszer kiépítése, amit egy poltavai cég végzett, egy kísérleti jellegű projekt keretében. Érdekessége, hogy a hőmérsékletet szenzorok segítségével Poltavából egy okostelefon segítségével szabályozzák. A hőszigetelésnek, a korszerű fűtési rendszernek és a beszerelt LED-es világítótesteknek köszönhetően az épület rendkívül energiatakarékos, ami nem elhanyagolandó tényező a mai energiaárak mellett. A holland támogatók egyébként ígéretet tettek, hogy idén nyáron elvégeznek egy kozmetikai felújítást is.

Itt nem állnak meg a fejlesztések.

A jelenleg használaton kívüli, korábban az alsó osztályoknak helyet adó, három tantermes kisiskola több mint 130 éves épületében étkezdét szándékoznak kialakítani, amire ugyancsak nagy szüksége lenne a tanintézménynek.

Jelenleg ugyanis iskolabusszal Eszenybe szállítják étkezni a gyerekeket. Ehhez keresnek most támogatókat. A hosszútávú tervek között szerepel, hogy az iskola bázisán létrehoznak egy oktatási-nevelési központot, ami azt jelentené, hogy az óvoda is az iskolához tartozna, abból a megfontolásból, hogy az ilyen jellegű tanintézmények bezárását tiltják az ukrán törvények.

Szabó Sándor

Forrás:

KISZó

Post Author: KISZó