Egy jubileum margójára

A jelenkori magfizika a modern tudomány egyik alapköve és csúcstechnológiája. Kárpátalján az e téren folyó kutatások a regionális tudomány fejlődésének magas szintjét jelzik, a modern, versenyképes technológiák fejlesztésének és megvalósításának képességét igazolják.

Ungvár a harmadik nukleáris központ Ukrajnában, ezért ejtsünk szót azokról, akik aktív résztvevői a sikereknek. Egyike tudós társadalmunknak Volodimir Maszljuk professzor, a fizikai és matematikai tudományok doktora, a Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Intézete Fotonukleáris Folyamatok Osztályának vezetője, aki a közelmúltban ünnepelte 70-ik születésnapját.

Maszljuk professzor tudományos és szervezési tevékenysége 1991-től kapcsolódik a Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Intézetéhez.

Különböző periódusokban érdeklődése a félvezetők és a dielektrikumok fizikája, a nukleáris energia és a sugárzás, a környezeti radioökológia és a nukleáris fizika alkalmazásának az orvostudományban és a biológiában témakörök felé fordult. Tudományos kutatási irányzatainak egyike a nukleáris szintézis elmélete, az atommaghasadás, a szilánkok rendszerezése mind a könnyű, mind a szupernehéz magok hasadásánál, ami az új környezeti paramétert – a “sugárzási időjárás” állapotát jellemzi, és ezzel meghatározza a biokörnyezet életminőségét, különösen az emberiség számára.

Volodimir Maszljuk 1994 óta a fizikai és matematikai tudományok doktora, doktori értekezésének címe: “Energetika, a strukturális állapotok szisztematikája és a félvezető anyagok sugárzási szilárdsága”. 1996-tól az Intézet Fotonukleáris Folyamatok Osztályának vezetője, ezen belül a “Microtron M-30” projekt tudományos vezetője. Az M-30 microtron egy elektronikus részecskegyorsító, amely az alkalmazott kutatás széles körét biztosítja.

Jelenleg ez a berendezés azon egyedülálló nukleáris létesítmény Ukrajnában, amely biztosítja az 1-30 MeV energiatartományú gyorsított elektronnyalábot és rendelkezik a szükséges eszközökkel,

kifejlesztett módszerekkel, szakképzett és tapasztalat személyzettel a különleges célú, a kozmikus térben alkalmazott műszerek és anyagok előtanulmányozására. Az Ukrán Minisztertanács rendeletével az M-30 microtron az ukrán nemzeti vívmányok listáján szerepel. Kapacitása a modern nukleáris fizikai kutatások fontos részét képezi az atommagok gerjesztése, a sugárzás és a környezetbiztonság terén. A kárpátaljai professzor és munkatársai kutatásának eredményei bekerültek a világ tudományos központjainak adatbázisaiba. Ezek az eredmények a sugárzási technika számos alkalmazásának alapját képezik az új technológiák létrehozásához a termelésben, az orvostudományban és az ökológiában.

Összességében Volodimir Maszljuk professzor nem csak az új kutatási témák kezdeményezője, hanem azokba fiatal tudósokat avat be, akik felett odaadóan bábáskodik. Így irányítása alatt fontos kutatásokat végeznek a nukleáris orvostudományban, Kárpátalja hegyvidéki területeinek radioaktív monitorozásában, a kőzetek, a történelmi műtárgyak, építőanyagok és talajok korának nukleáris meghatározásában. Aktív tudományos tevékenységét a pedagógiai és tudományos-szervezési tevékenységgel ötvözi. Ő az Ungvári Nemzeti Egyetemen professzora, irányítja a fiatal kutatók doktorandusz kutatásait. Vezetése alatt három ifjú kutató megvédte a kandidátusi disszertációt az alap- és alkalmazott magfizika terén.

Maszljuk professzor az Ungvári Nemzeti Egyetem és az Ukrán Tudományos Akadémia Nukleáris Kutatási Intézete tudományos szaktanácsainak tagja.

Aktív résztvevője és tagja a környezetvédelemmel foglalkozó nemzetközi konferenciák szervezőbizottságainak.

Az INSINUME és a TREICEP tudományos tanácskozásokon bemutatta az Erdős-Kárpátok védett területei és hegyvidékei megfigyelésének adatait. A Kárpátok Eurorégió országainak regionális kutatási nukleáris fizikai csoportjai megalakulásának kezdeményezője. Tudományos és szervezési tevékenységéért megérdemelt elismerésben részesült megyei, országos és nemzetközi szinten. Legutóbb a 100 éves az Ukrán Tudományos Akadémia jubileumi emlékéremmel tüntették ki.

Maszljuk professzor szorosan együttműködik a magyar tudósokkal, köztük a Debreceni, a Veszprémi Egyetem tudósaival, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja.

Kiváló emberi tulajdonságainak, kivételes munkabírásának és tehetségének köszönhetően Volodimir Maszljuk professzor köztiszteletnek örvend a tudóstársadalomban, közvetlen kollégái és családja körében.

Balogh Csaba

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó