Hagyományőrző, de nem hagyományos nyugdíjasklub

A bátyúi Együtt Nyugdíjasklub 2005-ben alakult. A tagok célul tűzték ki a hagyományok ápolását. Régi népi, valamint kortárs zenei és verses művek gyűjtése és előadása mellett a ma már csak hét aktív tagból álló társaság a modern zene színpadra csempészésétől sem riad vissza.

A nyugdíjasklub első elnöke Demjén Ilona volt. 26 lelkes szépkorú volt jelen az indulásnál, majd a taglétszám 45-re növekedett.

– 2005 előtt is létezett a nagyközségben egy nyugdíjasklub, melyet Kota József alapított és vezetett, annak is Együtt volt a neve. Mi az irántuk való tiszteletből döntöttünk úgy, hogy továbbvisszük ezt a nevet – mondta Balogh Mária, aki titkárként kezdte és ma a nyugdíjasklub vezetője.

Marika néni Szernyén nevelkedett, kislány korában nagyon sok népdalt és balladát megtanult édesanyjától. A mai napig ebből a forrásból táplálkozik és állítja össze az énekkar programját.

Verseket, prózai szövegeket, balladákat is színpadra visznek. Az első nagy sikerük a bátyúi fonóest színpadra állítása volt.

– Mi kislánykorunkban megtapasztalhattuk a petróleumlámpa fényénél zajló fonóestek szépségét – ezt a hangulatot próbáltuk átadni a nagyközönségnek. Nem véletlenül írtam nagyközönséget, mivel nem csak Bátyúban szórakoztatjuk a nézőket, felléptünk már a Turul-ünnepség és a Bereg Fest nagyszínpadán is. Rendszerint kiállítási anyagot is viszünk magunkkal.

A tagok a falumúzeumban kaptak egy helyiséget. Valójában a múzeumi tárgyakat is ők gyűjtötték össze és ezeket szívesen mutatják be máshol is. A próbákon kívül kisebb összejöveteleket tartanak, megünneplik a névnapokat és kerek születésnapokat, imaesteket, olvasó- és verses összejöveteleket rendeznek, diakóniai munkát folytatnak, ellátogatnak azokhoz a tagtársakhoz, akik betegség vagy mozgáskorlátozottság okán nem tudnak jelen lenni.

Az igazi élményt azonban a fellépések sokasága jelenti. Tavaly 22-szer léptek színpadra.

Az emberek szórakoztatásán kívül a legfontosabb feladatuknak tartják, hogy megismertessék a fiatalokkal őseik kultúráját és életmódját. E célból egy régi lakodalmast is összeállítottak, amit a 7 tagú női társaságnak nehéz lett volna színpadra vinni vőlegény nélkül, ám a menyasszonyi ruhába öltözött menyecskének sikerült párt „fognia” magának.

A lakodalmast a Kárpátaljai Vőfélytalálkozón is előadták.

Ekkor kaptak felkérést a tiszaásványi hagyományőrző napon való fellépésre. Előadásaikat tarkítja a megannyi színes ruha, amit maguk varrnak.

Az éven még csak három fellépésen vannak túl. A március 15-i megemlékezésen kívül Bátyúban a magyar költészet napja alkalmából megrendezett emlékműsoron, majd a Helikonban a farsangi bálon egy cigányrapszódiát adtak elő. A humor velejárója minden szórakoztató műsoruknak. Marika néni beszélgetésünk végén egy rigmussal rukkolt elő:

Kedves fiatalok hozzátok szólok, ím, előtettek az élű példa, hogy a nyugdíjas nincs időnap előtt leírva. Ha félreteszi gondját-baját, nem piszkálja folyton a családját, takarékra helyezi magát, akkor megtudja szépíteni maga körül a világot.

Elmondta, az öregkornak is megvannak a maga szépségei, csak meg kell találni a forrását és aszerint kell élni.

Bimba Brigitta,
a KISZó médiatanfolyam
résztvevője

Forrás:

KISZó

Post Author: KISZó