Nem könnyű ma fiatalnak lenni

Az ügyészség munkatársai az egész megyére kiterjedő vizsgálat során ellenőrizték, érvényesülnek-e a fiatalok foglalkoztatással kapcsolatos jogai. A fiatalkori bűnözés egyik fő gerjesztője ugyanis, hogy nem tanulnak, nem dolgoznak. A statisztikai kimutatás szerint a bűncselekményt elkövetők többsége ebbe a kategóriába tartozik.

A törvénytelen útra tévedő fiatalkorúak többsége valamilyen vagyon elleni vétséget követ el. Teszik ezt azért, mert különösebb erőfeszítés nélkül sok pénzre szeretnének szert tenni, jól élni. Na de van-e erre lehetőségük becsületes munkával?

E kérdésre keresték a választ a megyei ügyészség munkatársai, amikor sorra ellenőrizték a végrehajtó hatalom szervezeteit, az önkormányzatokat, a felügyeleti szerveket és a vállalatokat, közületeket, a szakiskolákat, hogy meggyőződjenek a fiatalkorúak védelmét szolgáló jogszabályok betartásáról.

A vizsgálat eredménye azonban azt mutatja, hogy a munkaügyi központokban nem kellően viszonyulnak a kérdéshez,

a törvénynek a fiatalkorúak elhelyezkedését, munkavédelmét előíró követelményeit csak részben tartják szem előtt.

Hiába vannak a fiatalok számára törvényileg előírt kedvezmények, azokat a foglalkoztatási problémák megoldásakor a munkaügyi központokban többnyire figyelembe sem veszik. Megállapítást nyert, hogy ezen oknál fogva nem sikerült elhelyezkednie három tinédzsernek az Ilosvai járásban. Ebben a régióban különben az illetékes állami közigazgatás egyetlen álláslehetőséget sem biztosított a fiatalkorúak számára.

Kárpátalján a fiatalkorúak munkaügyi jogainak védelmét ellátni hivatott legfontosabb állami szerv a megyei territoriális munkaügyi felügyelőség.

Csakhogy a jogvédelem biztosítása, a törvények betartásának felügyelete csak abban az esetben nyer működik, ha arra külön felszólítják őket a jogvédő szervek, így az ügyészség.

Az ügyészségi vizsgálat során számos durva jogsértésre derült fény. Volócon például az egyik munkaadó öt hónapon át becsapta kiskorú alkalmazottait, a hivatalos minimálbérnél kevesebb fizetést számolt fel számukra. A jogsértést csak az ügyészség közbelépése révén szüntették meg.

Egy másik esetben a kiskorú szabadságolására vonatkozó törvényt sértette meg a munkáltató, mely csak azért, hogy ne kelljen szabadság pénzt fizetni, elbocsátotta a fiatalokat.

Sajnos a legtöbb vállalatnál a fiatalkorúakra vonatkozó munkavédelmi szabályokat sem tartják be. A felügyeleti szerv egyetlen alkalommal sem folytatott ez irányú ellenőrzést.

A jogvédő szerv a vizsgálatok eredményei nyomán eddig 18 felelős beosztású személy ellen kezdeményezett eljárást, tájékoztatta lapunkat a megyei ügyészség sajtószolgálata.

A megyei gyermek- és ifjúságvédelmi főosztály adatai szerint vidékünkön jelenleg 2231 árva gyermeket tartanak nyilván, akik közül 1522-en nevelőszülőknél élnek. Ezek a felnőttek munkájukért jelentős anyagi juttatásban részesülnek, az összeg elérheti a létminimum másfélszeresét. A pénz azonban nem garancia arra, hogy az ilyen nevelők megfelelő körülményeket biztosítanak fogadott gyermeküknek. A szülői szeretet hiányát az állami támogatás sem tudja pótolni, ezért az illetékes szervek igyekeznek nevelőszülőknél vagy családi típusú otthonokban elhelyezni őket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az érintettek biztonságban élnek, hogy megvannak számukra a neveltetésükhöz szükséges megfelelő körülmények.

Országos szinten sem rózsás a helyzet. A hivatalos adatok szerint Ukrajnában évente mintegy hárommillió kiskorú esik áldozatul a családon belüli erőszaknak.

Az esetek döntő többségében a lánygyermekeket zaklatják a nevelőapák, a felnőtt férfiak.

Az idén alig két hónap alatt már 4300 ilyen bűnügyben indult eljárás. A szexuális erőszakot átélők 70 százaléka a környezetükben található személyeknek esik áldozatul. 1511 gyermek volt súlyos bűncselekmény elszenvedője, közülük 73-an belehaltak a bántalmazásba. Az inzultálások következtében naponta átlag 25 kiskorú szökik el otthonról.

Vidékünkön január elseje óta 18-an csavarogtak el, mondja Szvitlana Jakimelina, a megyei gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálat vezetője. A hivatal 300 családban 800 veszélyeztetett kiskorút tart nyilván, akik közül már 150-en szenvedtek el valamilyen erőszakos cselekményt a felnőttek részéről.

Balogh Csaba

Post Author: KISZó