Testvértelepülési találkozó Korláthelmecen

Az elmúlt hétvége igencsak mozgalmasra sikeredett Korláthelmecen. Immáron 5-ik alkalommal rendeztünk falunapot, melyre − dr. Tóth Lajos polgármester vezetésével − eljött testvérvárosunk, Felsőzsolca delegációja is. Vendégeink között köszönthettük Bezzegh Tamás ungvári konzult, dr. Zubánics Lászlót, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnökét, és Szűcs Pálmát, a szervezet ungvári járási elnökét, Szerhij Kohuticsot, a Baranya központú hromáda (OTG) elnökhelyettesét, Janovics Erikát, a járási oktatási és kulturális osztály vezetőjét.

A harangszó az 1806-ban épített református templomba hívta pünkösdi istentiszteletre a híveket. A Szentlélek kitöltetésének ünnepén Nagy István tiszteletes úr hírdette Isten igéjét úrvacsoraosztással egybekötve. Az istentisztelet után Tóth Éva Korláthelmec elöljárója köszöntötte az egybegyűlteket, majd dr. Tóth Lajos és Bezzegh Tamás mondta el gondolatait.

Ezen a szép ünnepnapon együtt ünnepeltünk − határtalanul.

Széchenyi István egyik szép gondolatában a következőképpen szól hozzánk: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.» Erre a szemléletmódra van ma a legnagyobb szükségünk, csakis így lehet hatékonyan, tiszta szívvel dolgozni családért, hazáért, községünkért.

Nekünk, magyaroknak határokon innen és túl tudnunk kell, csak akkor lehetünk szilárd jelleműek, erkölcsileg és anyagilag biztos háttérrel rendelkező néppé, ha komolyan vesszük az Istenbe és az emberekbe vetett hitünket, ami tartást biztosít mindnyájunk számára. Pál apostol levele a Rómabeliekhez így szól hozzánk: „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai”.

Ünnepségünk a kultúrház udvarán folytatódott, ahol az egybegyűlteket Tóth Éva és dr. Zubánics László köszöntötte.

Az ünnepi műsort a korláthelmeci óvodások magyar népdalokból összeállított szép műsora nyitotta meg. A gyerekeket Racskulinec Szabina készítette fel. Őket követték a helyi elemi iskola tanulói, akik verses-zenés összeállítással szórakoztatták a közönséget. A vezetőtanárunk Hármás Mária volt.

Az ároki női vokál ukrán és magyar népdalokkal örvendeztette meg a jelenlévőket. Az ünnepnapot a Komótos zenekar fergeteges dalos-táncos műsora zárta.

Gazda Erzsébet,

püspöki tanácsos

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó