Választási fórum Tiszabökényben

Június utolsó szombatján Tiszabökényben zajlott az a lakossági fórum, melyen Brenzovics László KMKSZ-elnök a 73-as választókerület parlamenti képviselőjelöltje és közvetlen stábja válaszolt a lakosság kérdéseire és ismertette programját. A helyi kultúrházban lezajlott kötetlen információcserén Dobsa István, a KMKSZ Ifjúsági Szervezetének elnöke köszöntötte az érdeklődőket, majd Brenzovics László vette át a szót.

A politikus ismertette a szervezete által eddig elért eredményeket, a kárpátaljai magyarságszervezetek paktumának jelentőségét, majd rátért az ukrán állam és az ukrán állampolgárok viszonyának boncolgatására. Kendőzetlenül szólt Ukrajna jelenlegi gazdasági és politikai helyzetéről, melynek következtében ez az ország mára szolgált az Európa koldusa titulusra, hiszen a gazdasági teljesítőképesség terén mára olyan országok is lehagyták mint Albánia vagy Moldávia. Hangsúlyozta az elmúlt választásokat hangzatos ígéretekkel megnyert Porosenko Blokk hiteltelenségét, melynek a kárpátaljai magyarság is szenvedő alanya lett, hiszen a Porosenko neve fémjelezte kormány és parlament a béke és prosperitás helyett a káosz, a nyomor és megosztottság hazájává tette Ukrajnát.

A kárpátaljai magyar politikus ugyanakkor rendkívüli fontosságúnak nevezte a közelgő választásokat, hiszen azokon a kárpátaljai magyarság Kijev és Budapest szemében egyaránt megmérettetik.

Kijev irányába ugyanis be kell bizonyítanunk, hogy vagyunk és a helyi magyarok saját közösségükből választják meg politikai érdekérvényesítőjüket.

Egy egységes összezárt sorokban felsorakozó magyarság ugyanis nagyban segítheti egy magyar választási körzet életre hívásának esélyét, mely rendkívüli módon megkönnyíthetné nemzetrészünk további etnikai és gazdasági céljainak elérését. Csakúgy fontos gesztus a választásokon való nagyszámú és magyarságot támogató részvétel Budapest irányába is, hiszen ez bizonysága lenne annak, hogy az anyaország nyújtotta gazdasági és erkölcsi támogatás nem volt érdemtelen. Az olyan kezdeményezések, mint az Egán Ede gazdaságfejlesztési program, az orvosok, tanárok, művelődési dolgozók anyagi dotálása, a gyermekek beiskolázásához hozzájárulás elérte célját és megtartotta magyarnak nemzetrészünket.

Lakossági kérdésre, miszerint látja-e reális esélyét valamely ukrajnai párttal koalícióra lépni, a politikus azt nyilatkozta, hogy erre a választások után tud érdemi választ adni.

Előbb a három kárpátaljai magyar képviselőjelölt közül legalább egyvalakinek be kell jutnia a Verhovna Radába, ám a későbbiekben nem zárkózna el együttműködni olyan ukrajnai politikai erőkkel, melyek számára nem az árokásás, hanem a nemzetiségek egyenjogúságának elfogadása, a mondvacsinált, figyelemelterelő tevékenység helyett pedig az érdemi munkavégzés lenne a kézzelfogható cél.

Ugyanakkor zárszavában is aláhúzta, hogy jelen pillanatban a kárpátaljai magyarság csak önmagára számíthat, ez pedig predesztinálja, hogy elvtelen alkuk tárgya nem lehet a kárpátaljai magyarság szavazata. „Nem lehetünk eladhatók”, mondotta a politikus, hiszen a mostani parlamenti választásokon a szó szoros értelmében létünk és megmaradásunk lesz a tét.

A lakossági fórumot összegezve Rezes Károly megyei képviselő a politikai gerinc fontosságának fogalmával zárta az eseményt. Politikai értelemben ugyanis csak akkor beszélhetünk kárpátaljai magyarságról, ha közülünk mindenki elmegy szavazni és voksával bizonyítja, hogy e nép él és élni akar. Magyar képviselőre leadott magyar szavazatok híján ugyanis egyes ukrajnai politikai erők a kárpátaljai magyarság létezését is meg tudják majd kérdőjelezni.

Matúz István

Forrás:

KISZó

Post Author: KISZó