Elhelyezték az Ortutay kollégium keresztjét

A Beregszászban épülő, Ortutay Elemér nevét viselő görög katolikus kollégium befejezését az év végére tervezik. Ám mielőtt a teljes befedésre sor került volna, az épület tetején keresztet helyeztek el és szentelték azt fel. Az ünnepségen a hívek, érdeklődők mellett vendégek is részt vettek: dr. Grezsa István miniszteri biztos, Buhajla József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja, Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul, dr. Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, Babják Zoltán, Beregszász polgármestere, Demkó Ferenc esperes, illetve az egyházmegye papjai.

– Amikor az ember a Holdra lépett, azt mondta, kis lépés ez egy ember életében, de nagy ugrás az emberiség életében. Azt gondolom, amikor a kollégiumunk keresztjét megszenteljük, ezzel a lelkülettel veszünk részt a szentelési szertartáson. Igaz, még nem készült el az épület, sok munka áll még előttünk, de kis lépésekkel tudunk előre haladni, és ezeknek a lépéseknek az egyik alkalma, amikor a három és fél méter magas kereszt a helyére kerül – emelte ki köszöntőjében Marosi István görög katolikus pap.

A keresztet Nílus püspök, az egyházmegye segédpüspöke szentelte meg, azt követően a kereszt elhelyezésre került az épület tetején. A püspök kihangsúlyozta, örömteli a mai nap, s nem csak azért, mert a hitvalló, vértanú Ortutay Elemér atya nevét viseli a kollégium, hanem azért is, mert Beregszász és a vidék ékessége lesz.

– Hosszú éveket vártunk arra, hogy elkezdődjön a kollégium építése, ezért nagy öröm, hogy ma már a kereszt is a helyére kerülhetett, de még nagyobb boldogság, hogy ez a fiatal lányok és fiúk részére létesül, akiknek lehetőségük lesz arra, hogy keresztény emberekké neveljék itt őket – hangsúlyozta, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatást nyújtottak a kollégium kialakításában.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke elmondta, ismerte Ortutay Elemér atyát, az ő lelkesedését, és azt a sorsot, amit kimért rá az Úristen.

De ő mindig hitt abban, hogy az igazság egyszer helyre fog állni. – Örülök annak, hogy itt ma együtt lehetünk, hiszen közös akaratból, a magyar kormány támogatásával ez a központ megvalósul. S azok a fiatalok, akik itt fognak tanulni, mindig arra fognak gondolni, hogy ezt az intézményt Ortutay Elemérről nevezték el, aki rabként, egyszerű munkásként is megtartotta hitét, ami példaértékű.

A ceremónia után a vendégek belülről is megtekinthették az épületet.

Sok munka van még, de mint ahogy azt dr. Grezsa István a KISZó-nak elmondta, reményeik szerint év végén átadhatják a magyar kormány által támogatott létesítményt, mely 34 diáknak ad majd otthont.

– Az elmúlt időszakban szinte nem telik el hét, hogy Kárpátalja valamelyik településén ne adnának át egy felújított óvodát, orvosi rendelőt, sőt alapkövek kerülnek elhelyezésre, s a mostani alkalom sem mindennapi…

– Így van, a katolikusoknál szokás, hogy amikor az épület a legmagasabb pontját eléri, keresztet helyeznek rá, amely jel, és irányt mutató szimbólum. Irányt mutat mindenkinek, hogy Krisztust kövessük, és ne hagyjuk el, amit őseink ránk hagytak és ezer éve megtartott bennünket, mondjunk ellent a Nyugat-Európa felől jövő vallástalanság ártó szándékainak. A Kelet-Európai népek ezt az üzenetet nemzetiségtől függetlenül megértették és őrzik. Mi pedig büszkék vagyunk, hogy a görög katolikusokkal összefogva megépíthetjük ezt a központot Beregszászban, és remélem, hogy ez nyitánya is egy olyan nagyarányú városfejlesztési programnak, amelyben Magyarország kormánya kész jelentős anyagiakat vállalni, hiszen mindenképpen szeretné szülőföldjükön tartani az itt élő honfitársait.

– Az óvoda- és iskolafejlesztéseken túl az egyházakat is nagyban támogatja a magyar kormány. Miért tartják ezt fontosnak?

– Azért, mert minden történelmi egyház stratégiai partner, a római és a görög katolikus ezer éve, a protestáns egyház pedig 500 esztendeje.

Úgy véljük, ez kellő hosszúságú idő arra, hogy tapasztalatot szerezzünk egymásról. Reméljük, hogy az elmúlt tíz esztendő magyar kormányzata megbízható partnere volt az egyházaknak, mi pedig arra kérjük őket, hogy a hit őrzése mellett őrizzék meg a magyar nemzeti kultúrát és az anyanyelvet, és ezt az oktatásban, az óvodától a legmagasabb szintekig hassa át az a keresztény lelkület és érzület, amely nélkül itt, a Kárpát-medencében nem maradhattunk volna meg magyarnak.

Hegedűs Csilla

Forrás:

KISZó

Post Author: KISZó