Ezer szállal kötődünk a Nagy Fejedelemhez

A magyar Országgyűlés a 2019-es esztendőt Gyulafehérvárott történt erdélyi fejedelemmé választása 315. évfordulója alkalmából II. Rákóczi Ferenc emlékévnek nyilvánította. Ebből az alkalomból mind az anyaországban, mind az elszakított nemzetrészeken számos megemlékezést, ünnepséget tartanak.

Nem kivétel ez alól Kárpátalja sem. Régiónk ezer szállal kötődik a Nagyságos Fejedelemhez, ezért az itteniek igyekeztek méltóképpen megemlékezni róla. A Beregszászi Rákóczi Szövetség fontosnak tartja nemcsak a helyi rendezvényeket, a tagjai szívesen részt vesznek más városokban tartott Rákóczi- ünnepségeken is.

Mint azt Csobolya József, a szövetség tagja, történész elmondta, március 27-én Rákóczi születésnapja alkalmából a Bethlen-kastély falán lévő emléktáblánál hajtottak főt, majd júniusban következett a dolhai rendezvény. De megkoszorúzták a 2003-ban újra felállított Turul-madaras emlékművet is, felkeresték Rákóczi szülőhelyét, illetve sírhelyét a kassai dómban.

– II. Rákóczi Ferencnek Kárpátalján több intézmény, tér viseli a nevét. Így például a beregszászi főiskola, s még ebben az évben felállítják a fejedelem lovas szobrát Beregszászban, ami büszkesége lesz a városnak – jegyezte meg a történész.

Vasárnap újabb Rákóczi-rendezvényre került sor, ezúttal a beregszászi római katolikus egyházközség szervezett a Pásztor Ferenc Házban ünnepséget. Krajnikné Hegyi Irén karnagy rendezésében a zenés-irodalmi délutánon Rákóczi- nóták hangzottak el a Szent Kereszt Kórus előadásában, emellett verseket adtak elő diákok.

Hegedűs Csilla

Forrás:

KISZó

Post Author: KISZó