Korláthelmec a decentralizáció után

2017. május 23-án új időszámítás kezdődött a korláthelmeciek életében. A község ugyanis – beadva a derekát a törvényi előírásoknak – csatlakozott a nyolc környező települést tömörítő hromadához. A központ Baranya lett. Tóth Éva korláthelmeci megbízott elöljárót a kistérség megalakulása óta végbement változásokról faggattuk.

− Hogyan kezdődött a hromadák megalakulása?

− Az első tervek szerint Korláthelmec – több községgel egyetemben – Ungvárhoz került volna. Az önkéntes csatlakozás jegyében az Ungvári járás településeinek polgármestereivel részt vettünk egy tanácskozáson, melynek eredményeképp három felkérést is kaptunk Nagyláz, Szürte és Baranya községtől.

− Miért döntöttek a Baranya központú kistérséghez való csatlakozás mellett?

− Több elvárásnak is meg kellett felelni. Az egyik ezek közül a területi egység megléte volt.

Tehát ha kiesik egy település a kirakóból – a mi esetünkben ez Kereknye volt –, akkor felborul a kistérségi társulás megalakulásának rendszere.

Sajnos Korláthelmec dotációs község, így nem is pályáztunk arra, hogy mi legyünk a központ. Baranya ebből a szempontból kézenfekvő választás volt, hiszen magas a költségvetése. Ezenkívül a lakosság nagyobb része is Baranyához szeretett volna csatlakozni.

− Kifejtené bővebben?

− Első lépésként a kultúrházban szerveztünk nyilvános vitát, ahová a község választópolgárait vártuk. Ezután több kérdésből összeállított felmérést végeztünk annak érdekében, hogy megtudjuk, mit várna el a közösség a csatlakozástól, illetve itt dönthettek arról is, hogy melyik településsel lépjünk szövetségre. A szavazatok döntő hányadát Baranya kapta. 2017 augusztusában a Központi Választási Bizottság határozatban döntött az első helyhatósági választások időpontjáról is. Négy községi tanács kilenc településére vonatkozott a döntés. Októberben pedig le is zajlott a voksolás.

− Mi változott az elmúlt két év alatt?

− A hromada olyan, mint egy kis járás. Saját oktatási és egészségügyi osztályunk lett. Az óvodát a társulás előtt is a község költségvetéséből tartottuk fenn, míg az elemi iskola az Ungvári Járási Állami Közigazgatás Oktatási Osztályához tartozott. A csatlakozás után az iskola is a mi fennhatóságunk alá került. Kevés a gyerek, ezért nem tudunk napközis csoportot nyitni. Emiatt sok szülő más oktatási intézményt választ. Az egészségügyben szintén változások történtek.

Baranyában megalakult az Egészségügyi Ellátó Központ, a helyi rendelőben pedig – sokévnyi kihagyás után – újra lett folyamatos egészségügyi ellátás.

− Kapnak-e segítséget a központtól az intézmények fenntartására?

− A kistérségi társulás megalakulása óta megújult az iskola. Korszerű fűtésrendszere és új mosdóhelyiségei is lettek. Az étkeztetés az 1-4. osztályosok számára ingyenes. Az óvodában a nagycsaládosok gyermekei eddig féláron étkeztek, az ő ellátásuk most szintén térítésmentes. Az orvosi rendelő – ahogy a községháza is – jelenleg nagyon rossz állapotú épületben üzemel. A csatlakozás előtt kaptunk egy objektumot a járási tanács jóvoltából.

Még tartanak a munkálatok, reményeim szerint jövőre mindannyian átköltözünk a felújított ingatlanba.

Ugyanakkor önerőből is próbálunk fejlődni. Szerződést kötöttünk az Ökumenikus Segélyszervezettel, mely jóvoltából a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében új óvoda épül a településen. 2018-ban a Magyar Patrióták Közössége a Duna Palotában megtartott jótékonysági est bevételét – rekordösszegű, közel 1,4 millió forintot – az új óvoda felújítására ajánlotta fel. A jogi akadályok elhárultak, így abban bízom, hogy

2020-ban már háromcsoportos magyar óvodával büszkélkedhet Korláthelmec.

− Milyen problémákba ütköztek a mindennapi munkavégzés során?

− Nagyon megnyirbálták a polgármesterek – ma már megbízott elöljárók – hatáskörét. Az anyakönyvi okiratok kiállításától kezdve a földprivatizációig minden átkerült volna a központ feladatkörébe. A gördülékeny munka érdekében úgy döntöttünk, hogy a születési bizonyítványok kiállítása, az elhalálozást és a házasságot igazoló dokumentáció, illetve a közjegyzői feladatok helyben maradnak. Erre kaptunk egy címeres bélyegzőt, amellyel hitelesíteni tudjuk a jogkörünkbe tartozó iratokat.

A másik probléma, hogy a 26 választott kistérségi képviselő közül csak 3 korláthelmeci.

Így néha nehezebben tudjuk érvényesíteni az akaratunkat.

− Megoldott a közlekedés?

− Eddig Ungvárra kellett utaznunk, ha valami intéznivaló volt. Az utak a szomszédos Hegyfark településtől már-már európai szintűek, így elméletben hamar eljutottunk a megyeszékhelyre. Baranya is útba esik, így mondhatjuk, a csatlakozásnak köszönhetően egy átszállástól megszabadultunk. A gyakorlatban viszont problémák vannak a fuvarozókkal, néhány járatot levettek a menetrendből, hétvégén pedig teljesen el vagyunk vágva a várostól. 2020-ban saját tender kiírását tervezzük, hogy megoldjuk a gondot.

Csuha Ivett

Forrás:

KISZó

Post Author: KISZó