Szempont: Merre tart a diákság?

Novemberben méltatjuk a nemzetközi diáknapot, mely elnevezése tekintetében pozitív hangzású, mégis szomorú eseményhez köthető. 1939. november 17-én, Adolf Hitler parancsára az összes cseh- és morvaországi felsőoktatási intézményt bezárták, kilenc diákvezetőt kivégeztek, valamint 1200 professzor és diák találhatta magát koncentrációs táborban. Egyféle megtorlás volt ez, az október 26-án tartott békés tüntetésért, amely a német megszállás ellen lépett fel. Ez az esemény a nemzetközi életet is megbolygatta, s hatására a Nemzetközi Diáktanács 1941-ben ezt a napot Nemzetközi Diáknappá nyilvánította. Mi történik napjainkban a diákszervezetek életében? − kérdezte a KISZó Lőrinc Ingridet, a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének elnökét

Mi a szerepe a mai kor diákszervezeteinek?

− Egy diákszervezet fontos feladata a hallgatók érdekképviselete. Emellett arra is hivatottak, hogy programokat szervezzenek, hisz a tanuláson kívül vannak olyan momentumai és pontjai a diákéletnek és a diákéveknek, amelyért igazán megéri a továbbtanulást választani. A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ) is e logika alapján tevékenykedik.

Hogyan működik az érdekképviselet?

Amennyiben bármilyen atrocitás éri a fiatalokat, szervezetünk kiáll annak elszenvedője mellett. Fellépünk a diszkrimináció minden formája, megnyilvánulása ellen. Ha valakit hátrányos megkülönböztetést szenved el, kiállunk mellette. Diákszövetségünk például nyilatkozatban utasította el az oktatási törvény azon részét, melyek sértik a kisebbségek szerzett jogait.

Milyen módszerekkel hat a KMDFKSZ a magyar nemzetiségű diákok felsőoktatási intézményválasztására?

Minden évben végigjárjuk Kárpátalja magyar tannyelvű középiskoláit, ahol a végzős tanulók figyelmét a szülőföldön való magyar nyelvű továbbtanulásra hívjuk fel. Ezenkívül tanulmányi vetélkedőt szervezünk nekik, ahol öt tantárgyban mérettethetik meg magukat. Nem titkolt célunk bemutatni nekik az egyetemet, bevezetni őket a tanulási folyamatok részleteibe, megismertetni velük szervezetünk tevékenységét, ezáltal összefogni és összekovácsolni a jövő diákságát.

A KMDFKSZ partnerkapcsolatokat ápol a Kárpát-medence magyar diákszervezeteivel, hallgatói önkormányzataival. Miért fontos az együttműködés?

Azon túl, hogy a helyi összeköttetéseket igyekszünk erősíteni, fontos az is, hogy baráti és szakmai kapcsolatok alakuljanak ki a Kárpát-medencében élő magyarokkal. Büszkén állíthatom, hogy Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben, illetve Muravidéken is vannak ilyen partnereink.

Csuha Ivett

 

 

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó