Nyugdíjügyi szolgáltatások már 16 településen

Idén novembertől újabb 14 település lakosai élhetnek közvetlenül a lakóhelyükön a megyei Nyugdíjalap szolgáltatásaival.

Eddig Csapon és a técsői járási Dombón teljesített szolgálatot a Nyugdíjalap munkatársa, ezután viszont 16 vidéki helységben élhetnek az Alap különféle szolgáltatásaival. Ezek a beregszászi járási Nagybégány, a nagybereznai járási Csontos és Fenyvesvölgy, a nagyszőlősi járási Újlak, a volóci járási Alsóverecke, a munkácsi járási Kölcsény és Nagylucska, a perecsenyi járási Turjaremete, a rahói járási Nagybocskó, a técsői járási Aknaszlatina és Dombó, a huszti járási Veléte és Lipcse, az ilosvai járási Dolha, valamint Csap és Perecseny.

Konkrétan arról van szó, hogy a Nyugdíjalap szerződést kötött az említett önkormányzatokkal arról, hogy az egyeztetett munkarend alapján az adott napokon munkatársai kiszállnak a helyszínre és lakóhelyükön fogadják a klienseket. Többek között fogadják a nyugdíjszámfejtéshez vagy újraszámfejtéshez szükséges iratokat, megadják a szükséges elérhetőségeket (illetékesek telefonszáma, cím stb.), a nyugdíjtörvénnyel kapcsolatos tájékoztatást nyújtanak, átveszik a különféle igazolások kiállításához szükséges kérvényeket, vállalják az eredeti munkakönyv kiadását, foglalkoznak a nyugdíjigazolvány kiállításával, a temetkezésre adott állami segéllyel, segítenek eligazodni a Nyugdíjalap elektronikus szolgáltatásaiban és használatában.

Mint ismeretes, idén júniusban átszervezték a megyei Nyugdíjalap struktúráját. Ennek során felszámolták a járási egyesített osztályokat. Eközben nem történt leépítés, hanem valamennyi közigazgatási térségben úgynevezett szervizközpontok (11 járási és 2 városi-járási Ungváron és Munkácson), a nyugdíjmegítéléssel és újraszámfejtéssel foglalkozó fiókintézetek (összesen 17, Ungváron, Munkácson, Técsőn és Huszton 2-2), valamint olyan szektorok (13) jöttek létre, melyek a nyugdíjfolyósítás kérdéseivel foglalkoznak.

Magyar Tímea

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó