A lüktető ér – A magyar könyvkiadás Kárpátalján

Közel háromszáz könyv, száz kárpátaljai szerző, huszonnyolc év – ezzel büszkélkedhet az Intermix Kiadó, melyet Dupka György álmodott meg és működtet ma is. A kiadó az egyetlen hely a kárpátaljai alkotók számára, ahol alkotásuk kézzelfogható formát öltött. A hiánypótló tevékenységgel nem csak a szerzők igényét elégítik ki, de szülőföldünk magyarságintézményeinek állománygyarapításához is hozzájárulnak.

– Milyen céllal hozták létre a kiadót?

– A kiadó célja, hogy a Kárpátalján élő, illetve az itteni magyarsággal és a vidék népeivel, múltjával és jelenével foglalkozó magyar szerzők anyanyelven írt műveit kiadja – magyarázza Dupka György, a kiadó vezetője, a Kárpátaljai Magyar Értelmiségiek Közösségének elnöke. – Az Intermix Kiadó eddig megjelentetett könyveivel gazdagítja az egyetemes magyar kultúrát, ezen belül a kárpátaljai magyar irodalmat.

– A Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozatával kezdték.

– A szakmai körökben is elismert legeredményesebb kezdeményezésünk a Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozat 1992-ben történő beindítása. A majd háromévtizedes termésben irodalomtudomány, nyelvészet és kritika, gyermek- és ifjúsági irodalom, riport, publicisztika, építészet, képző- és iparművészet, színház, zene, oktatás, nevelés, hitélet, teológia, történelem, néprajz, népművészet, művelődéstörténet, honismeret és más műfajba sorolható kiadványok egyaránt megtalálhatók.

– A számok azt mutatják, van igény a kiadóra. Elsősorban helyi szerzők publikálnak?

– A Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozatban 1992-2020 között eddig mintegy 100 kárpátaljai alkotótól 285 könyvet jelentettünk meg. Összességében az Intermix Kiadónál megjelent könyvek, gyűjtemények szerzőinek, műfordítóinak, összeállítóinak, illusztrátorainak, borítótervezőinek és tipográfusainak száma a 28 év alatt a kétszáz főt is meghaladta. A kiadó szerzői köréhez tartozik a kárpátaljai alkotók mintegy 95 százaléka. Hogy csak a legfrissebbek közül említsek néhányat: tavaly adtuk ki Lengyel János, Weinrauch Katalin, Nagy Zoltán Mihály és Horváth Sándor könyvét is. Műfaj szerint 12 antológia, 46 verseskötet, 75 próza-, 2 drámagyűjtemény, 4 vegyes műfajú (vers, próza) kiadvány, 6 műfordítás, 17 gyermek és ifjúsági kiadvány, 10 memoár (életrajz, levelezés), 6 interjú és riportkönyv, 13 irodalomtörténeti kiadvány, esszé, publicisztika, 1 nyelvészeti tanulmány, 4 képzőművészeti (építészet, iparművészet) kiadvány, 11 színházi, zenei monográfia, 12 oktatással, neveléssel foglalkozó tanulmány, 15 hitélet és teológia témakörbe tartozó mű, 78 történelem, művelődéstörténet, politika, jog tematikájú kötet, 17 néprajzi, népművészeti olvasmány, 5 természetismereti közlemény, 5 kézikönyv, évkönyv és 1 kárpátaljai térkép került kiadásra.

– A könyvek elektronikus változatban is „lapozhatók”?

– Több mű megtalálható a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet és a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) honlapján is. Az Intermix-könyvek kezdettől fogva az Országos Széchenyi Könyvtár ISBN számaival, illetve sorozatszámmal jelennek meg. A partnerszervezetünk, a KMMI honlapjáról a megjelent könyvek elektronikusan tárolt változatát átveszi az OSZK Elektronikus Könyvtára is. Az eddig megjelent kötetek az Illyés Közalapítvány, a Szülőföld Alap, a Bethlen Gábor Alap és a Nemzeti Kulturális Alap stb. támogatásának köszönhetően látott napvilágot.

– A könyveket nem árusítják, mégis eljutnak a magyarlakta településekre.

– Mivel a rendszerváltás után megszűnt Magyarország és Ukrajna között a hivatalos könyvkereskedelem, könyvbehozatal a magas vámtarifák miatt, ezért 1992-től napjainkig – és ez így lesz a közeljövőben is – a megjelentetett könyveinket adományként adjuk át a magyarlakta települések több mint 70 közkönyvtárának, a magyarságintézményeknek, mert csak az Intermix Kiadó közreműködésével valósul meg a folyamatos állománygyarapítás.

Mivel a magyarlakta falvakban felszámolták a rendszerváltásig jól megszervezett könyvértékesítési hálózatot, és sok faluban már a posta sem működik, ezért a 200-300 példányszámú könyveinket nem árusítjuk, nem hozzuk kereskedelmi forgalomba, mivel nonprofit kiadói tevékenységet folytatunk. Így nemcsak a szerzők, a közkönyvtárak, a magyarságintézmények és a fanatikus könyvgyűjtők jutnak adományként könyveinkhez, hanem a különböző vetélkedőkön a győztesek könyvajándékcsomagot is kapnak. Mint említettem, a széles olvasóközönség a KMMI honlapján ismerkedhet meg a szerzők legújabb – nem papír alapú – könyveivel, onnan letölthetik, bárhol tartózkodnak a világban. Például amikor leadjuk a szerző kötetét nyomdai kivitelre, ezzel egyidőben töltjük fel az internetre. Így nyomon követhető a könyvkiadási stratégiánk is.

A megjelent kiadványok szerzővel rendszeresen tatunk könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat, az utóbbi időben írókaravánokat szervezünk részükre Kárpátalján kívül Erdélyben, Felvidéken és a Vajdaságban, valamint a Mura-vidéken. A kiadó 1992-től a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete felkérésére minden évben részt vesz a Magyar Könyvhéten, kiadványaival egyedül képviseli a kárpátaljai magyar könyvkiadást, a Kárpátaljai Magyar Könyvkiadók sátrában a könyvbarátok hozzájuthatnak a legfrissebb kiadványokhoz.

– Nem egyszerű feladat egy ilyen kiadót működtetni. Kik vállalnak részt abban, hogy a könyvek elnyerjék végleges formájukat?

– A könyvkiadásunkkal öntevékeny, fanatikus könyvszerkesztők, kiváló irodalmárok foglalkoznak szabad idejükben, akik koordinálásunkkal felvállalják egy-egy kézirat gondozását a nyomdáztatásig (az utóbbi tíz év lektorai, szerkesztői, dizájnerei: Csordás László, Dupka Zsolt, Fuchs Andrea, Kövy Márta, Marcsák Gergely, Nagy Zoltán Mihály, Szemere Judit, dr. Zékány Krisztina, dr. Zubánics László és mások), közreműködnek a korrektorral, a tördelővel és szerzővel. A korrekt könyvészet ügyvitelének is eleget teszünk (ISBN, kötelespéldányok a könyvtáraknak, internetes terjesztés, a közkönyvtáraknak történő könyvkiszállítás stb.).

– Mi lenne az ars poeticájuk?

– Az Intermix Kiadó megjelentetett kiadványaival gazdagítja az egyetemes magyar kultúrát, ezen belül a száz éve kisebbségi létben kialakult kárpátaljai magyar irodalmat. Fórumot biztosít az alkotóknak, akik a műveiket meg tudják jelentetni. Közreműködik abban is, hogy a széles közvélemény is megismerkedjen ezekkel az alkotásokkal. A publikált kutatási eredmények további kutatásokra sarkalják az újabb kutatókat is.

Simon Rita

Forrás:
KISZó

Szolidaritási előfizetési felhívás!

Szolidaritási előfizetési felhívás!
Folyamatosan frissülő háborús hírfolyamunkat ITT találja.

Post Author: KISZó