A Kisebbségi Jogvédő Intézet Esszépályázata

A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázatot hirdet külhoni és magyarországi egyetemi hallgatóknak (jogász, társadalomtudományi, politológus szak), fiatal jogászoknak és kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő külhoni fiataloknak az alábbiak szerint.

1. A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázat kiírásával ösztönzi a kezdő jogászok, valamint a kisebbségvédelem területén tevékenykedő pályakezdő külhoni fiatalok kisebbségvédelemben történő elméleti elmélyedését.

2. A pályázat célja, hogy a külhonban tanuló egyetemista, valamint pályakezdő fiatalok újabb ismereteket szerezzenek a kisebbségvédelem terén, és bővítsék ezen területen megszerzett tudásukat.

3. A pályázatra vonatkozó tartalmi és formai követelmények a következők:

Pályázni elsősorban a külhoni magyarsággal, valamint Európa hagyományos nemzeti közösségeivel kapcsolatos – 25.000 és 45.000 közti karakter hosszúságú – jogi, illetve társadalomtudományi elemzéssel lehet. Ennél rövidebb tanulmányokat nem, hosszabbakat pedig csak indokolt esetben fogadunk el. Az idei évben az alábbi súlyponti témák feldolgozását ajánljuk az érdeklődők figyelmébe:

Aktualitások

• Trianon 100 – A kelet- és közép-európai népek együttélésének kisebbségjogi vetületei száz év távlatából
• Nemzetbiztonság vs. jogbiztonság – Hogyan sérülnek az alapvető emberi- és kisebbségi jogok a nemzetbiztonság fenntartására való hivatkozással?
• Kisebbségi jogok és az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai
• A civil szervezetek szerepe és lehetőségei a kisebbségi jogvédelemben
• A nemzeti kisebbségek ellen irányuló gyűlöletbeszéd, gyűlöletbűncselekmények

Oktatás, nyelv, kultúra

• Nyelvhasználati jogok a kisebbségi médiában
• Nyelvhasználati jogok az állami és önkormányzati hivatalokban
• Nyelvhasználati jogok a bírósági eljárásokban
• Kisebbségi szórványközösségek nyelvi revitalizációja
• Iskolai szegregáció, nyelvi diszkrimináció és a magyar nyelviség fenntartásának aktuális problémái
• Kéttannyelvű oktatás: az asszimiláció előszobája, vagy a nemzeti kisebbségek sikeres társadalmi integrációjának eszköze?
• Tankönyvpiaci beavatkozások, mint a nemzeti kisebbségekkel szembeni diszkrimináció egyik formája

A kisebbségvédelem nemzetközi vetülete

• A kisebbségi jogérvényesítés diplomáciai- és lobbilehetőségei a Nemzetközi Szervezetek viszonylatában
• Nemzetállamok reneszánsza az újjá formálódó Európában: új kihívások a kisebbségi érdekérvényesítés számára
• Kisebbségvédelem a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság esetjogában
• Kisebbségvédelem az Európai Unió Bíróságának esetjogában
• Az Európai Ombudsman és a kisebbségvédelem
• Kisebbségi ügyek az Európai Parlament szakbizottságai előtt
• Az EBESZ ajánlások kisebbségvédelmi dimenziói
• A nemzeti kisebbségek védelmének megjelenése az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének tevékenységében
• A nemzeti kisebbségek védelmének megjelenése a Velencei Bizottság tevékenységében
• A nemzeti kisebbségek védelmének megjelenése a Rasszizmus és Intolerancia elleni Európai Bizottság (ECRI) tevékenységében
• Az Európai Unió nyelvi- és kulturális sokszínűségének fenntarthatósága
• Uniós jog és a nemzeti kisebbségek védelmének kapcsolata (hivatkozási pontok, lehetőségek)
• Milyen hatással van a migrációs válság a hagyományos nemzeti közösségek érdekérvényesítési lehetőségeire?

A kisebbségi kérdés gazdasági dimenziói

• Fejlesztéspolitika, mint a nemzeti kisebbségekkel szembeni sajátos diszkriminációs eszköz
• Decentralizáció és gazdaságfejlesztés: autonómiakoncepciók gazdasági vonatkozásai és megvalósulásuk gazdasági hatásai

Pénzügyi autonómia a határon túli magyar térségekben. Valóban nettó befizetői-e a magyar többségű térségek a központi költségvetéseknek?

A pályázat beküldésének módja:

A pályázatokat doc, vagy docx formátumban, elektronikus levélben kérjük benyújtani a [email protected] címre.

Máshol már megjelent pályamunkákat, valamint diplomamunkákat nem fogadunk be.

Fenntartjuk a jogot, hogy az esetleges visszaélések miatt a beérkezett pályamunkákat plágiumkeresővel vizsgáljuk át.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 15, 17:00 óráig. A határidő után beérkező pályamunkákat nem áll módunkban kiértékelni.

A beérkezett pályázatok díjazásáról a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriumának tagjai 2020. április 15-e után 14 napon belül hozzák meg döntésüket, a pályamunkákban feldolgozott témák újszerűsége és tudományos hozzáadott értéke alapján.

A legjobban sikerült pályázatokat Kisebbségi Jogvédő Intézet – a pályázó́ nyilatkozatától függően – az Intézet honlapján nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, valamint megjelentetheti az Intézet kiadványaiban. Ebben az esetben fenntartja a jogot a kéziratok nyelvi-stiláris javítására, a szerkezeti elemek egységesítésére, illetve a tipográfia kialakítására. A módosításokat minden esetben egyeztetjük a szerzővel.

A nyertes pályázókkal a Kisebbségi Jogvédő Intézet szerződést köt az elkészített pályamű díjazása céljából.

A díjazás mértéke:
I. helyezés: 110.000 HUF
II. helyezés: 90.000 HUF
III. helyezés: 70.000 HUF.

A Kuratórium tagjai különdíjat és/vagy különdíjakat is megállapíthatnak.

A díjazottak az elismerő oklevelet átvehetik ünnepélyes keretek között is a Kisebbségi Jogvédő Intézet által 2020 nyarán szervezett nyári egyetemeken.

Budapest, 2020. január 8.

Csóti György
igazgató

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó