Két eset, amit ha filmben lát, el sem hiszi

A kárpátaljai bűnügyi krónikák élén továbbra is a vagyon elleni vétségek, a lopások, rablások és a betörések állnak. Ezek nagyobb hányada sajnos felderítetlen marad. Ám előfordul, hogy sikerrel járnak a rendőreink, amihez sokszor a sértettek is hozzásegítik őket.

Bűnügyi vígjátékba illik a napokban az Ökörmezői járás egyik településén történt eset. Betörő járt az egyik családi házban, de a tulajdonosnak sikerült megfutamítania az elkövetőt. Mégpedig nem akárhogyan.

Marija egyedülálló harmincas nő, aki a szüleitől örökölt családi házban él. A településen mindenki jóravaló, segítőkész embernek ismeri a helyi kávézó tulajdonosát. Azon az estén a napi robot után lezuhanyozott, majd úgy, ahogy volt, anyaszült meztelenül tért nyugovóra. Mint később elmondta, szeret ruhátlanul aludni. Ezúttal ez a szokása talán az életét meg is mentette.

Éjféltájt fura zajokra ébredt. Üvegcsörömpölést, ajtónyikorgást, majd közeledő lépteket hallott. Azt hitte, álmodik. A zörejek azonban folytatódtak.

A szomszédos szobából egy zseblámpa fényét is látta felvillanni.

Nem sokat gondolkodott, kipattant az ágyból és úgy, ahogyan volt, a villanykapcsolóhoz lépett. A felgyulladó fényben egy fiatalember riadt tekintetével találkozott. Az illető akkorra már magához vette a nő ékszereit és azon volt, hogy megkeresi a pénz rejtekhelyét. A meztelen asszony látványától azonban valósággal földbe gyökerezett a lába. A zseblámpát is kiejtette a kezéből.

Mariját azonban nem hagyta el a lélekjelenléte. Nyomban ellentámadásba lendült. No, nem fizikai értelemben, csupán visítozni kezdett és segítségért kiabált azzal, hogy meg akarják erőszakolni. A betörőnek inába szállt a bátorsága, felocsúdva a látvány okozta döbbenetből, kiugrott a nyitott ablakon át és elmenekült. Az asszony értesítette a rendőrséget.

A nyomozók jót mulattak, amikor a letartóztatott gyanúsított vallomásában elmondta, miként késztette őt futásra egy meztelen nő.

A técsői járási Kökényesen élő nyolcvanéves asszonynak azonban nem volt ekkora szerencséje, amikor az éj leple alatt betört a házába egy férfi. Igaz, nem is aludt ruhátlanul…
A járási rendőrkapitányság ügyeletére korán reggel jelentette egy telefonáló, hogy Kökényesen betörtek egy idős nő házába. Mint később kiderült, a betörésen kívül más is lezajlott.
A nyugdíjas megnézte az esti filmet és nyugovóra tért. Mivel semmi értéke nem volt, no meg soha senki egy gyufaszálat sem lopott még el tőle, a háza ajtaját éjszakára sem zárta kulcsra. Azon a novemberi éjszakán azonban felriadt álmából. A sötétben egy emberi alak körvonalazódott ki előtte. Az árnyszerű valaki közeledett, és fojtott hangon azt mondta, szerelemre vágyik. Azzal már be is bújt az öreg mellé a takaró alá. Az asszony hiába tiltakozott, hiába próbált ellenállni. A férfi megpofozta és megerőszakolta, majd amilyen észrevétlen jött, úgy el is tűnt.

A sértett a rendőröknek elmondta, bár sötét volt, szemügyre vette a támadóját, akit a dulakodás közben alaposan összekarmolt.

Miközben a rendőrök a támadót keresték, a falu egy másik nyugdíjas lakosa is bejelentést tett. Az asszony elmondása szerint hozzá is az éjszaka hatolt be egy férfi és megakarta erőszakolni. Az élemedett hölgy azonban harciasabb volt falubelijénél és a sodrófával alaposan megverte, megfutamította a hívatlan éjszakai vendéget.

A két nő által adott személyleírás egyértelművé tette, hogy ugyanaz a személy volt a támadó. A gyanú egy tizenkilenc éves helybeli fiúra terelődött, akit előző este többen láttak a falu utcáin csatangolni. A fiatalembert otthon találták. Mivel a sértettek azonosították, és arcán ott éktelenkedtek még a karmolások, nem volt értelme a tagadásnak.

Elmondása szerint a falu szórakozóhelyén töltötte az estét. Sokat táncolt és főleg ivott. Amikor a hely bezárt, neki még kedve lett volna tovább szórakozni. Maga sem tudja, miért, de a két egyedülálló idős asszony jutott az eszébe. Az elsőnél nem volt szerencséje, mert valamivel ütlegelni kezdte és a szomszédokat is fellármázta. A másiknál viszont elérte, amit akart.

Balogh Csaba

Forrás:

KISZó

Post Author: KISZó