Már a templomok is bezárnak

Az egyház is betartja az állami rendelkezéseket, és annak megfelelően korlátozza szolgálatait. A mai nap folyamán a történelmi egyházak  hivatalosan is megerősítik a rendelkezést. A legfontosabb, hogy a törvényeknek eleget tegyünk, ám ezzel egyidejűleg a lelkigondozást is biztosítsuk, szögezte le Héder János, a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) főjegyzője.

– A hullám hozzánk is elérkezett, ezért a lelkészgyűlésen azt a döntést hoztuk, hogy engedelmeskedünk a törvényeknek, és minden intézkedést maradéktalanul betartunk – tájékoztatta lapunkat Héder János. – Míg múlt héten még csak a kétszáz főt meghaladó összejöveteleket korlátozták, hétfőn már új rendeletet hozott a kabinet, miszerint legfeljebb tíz fő tartózkodhat egyszerre egy helyen. Mi már az első rendeletnél több turnusban tartottuk az istentiszteleteket ott, ahol a gyülekezet eléri a kétszáz főt, és felhívtuk az idősek, illetve betegek figyelmét, hogy tartózkodjanak a személyes kapcsolatoktól. Az állam óvatosan közelít, nem szeretne beleszólni az egyház dolgaiba, viszont javasolja, hogy tartózkodjanak a templomi szertartásoktól. A járványügyi intézkedések megszegéséért 8 évig terjedő büntetésre is számíthat a szabálysértő. Megyei szinten most zajlanak az egyeztetések, a nap végére hivatalos közleménnyel is előállunk, de már előrevetíthetjük, hogy az óvintézkedéseket betartva

zárva tartjuk a templomot a hívek előtt, az istentiszteletek elmaradnak. Internetes felületen élőben közvetítjük majd a prédikációt vagy videókat töltünk fel.

Az embereket nem hagyjuk cserben, mert ilyen helyzetben, amikor bizonytalanság van, se maszkok, se tesztek, a hitük többet jelent mindennél.

– Mi vonatkozik a temetésekre, keresztelőkre?

– A temetéseket kénytelenek vagyunk elvégezni, mivel ravatalozók, hűtőhelyiségek hiányában nem tudják napokon át tárolni a halottakat. A lelkész, kántor mellett a családból legfeljebb tíz fő lehet jelen a temetésen. A virrasztókat is korlátozzuk. A keresztelőket, lelkigondozást és egyéb sákramentumokat családi körben kiosztjuk.

Kérünk mindenkit, hogy vigyázzanak az idősekre, és segítsenek nekik ebben a helyzetben, akár azzal is, hogy elérhetővé tegyék számukra az online igehirdetéseket.

Közzétette: KRE – 2020. március 17., kedd

A fiatalok csökkentsék a kapcsolataikat a hajlott korúakkal, nehogy megfertőzzék őket. A koronavírus valószínűleg a lakosság hetven százalékát érinteni fogja, egyedül annyit tehetünk, hogy lelassítjuk a terjedést, a karantén egyfajta időnyerés. Tartsuk be az óvintézkedéseket!

A görög katolikus egyház a következő közleményt tette közzé:

Krisztusban kedves Testvérek!

A koronavírussal kialakult járvánnyal kapcsolatban Ukrajna elnökének felhívása után nyomatékosan kérlek benneteket, az állandó és buzgó imádságra Isten népéért és a járvány megszűnéséért.

• Ukrajna elnöke rendelkezésének megfelelően, amely megtiltja a 10 főnél nagyobb létszámú rendezvényeket, beleértve a szertartásokat és ceremóniákat is, az istentiszteletek a templomokban zárt ajtók mögött kell, hogy folytatódjanak, nem több, mint 10 ember jelenlétében. Imádkozzunk buzgón minden nap, ugyanígy vasárnap is.

• Isten népe fel van mentve a vasárnapi és ünnepi istentiszteleteken való részvétel kötelezettsége alól, a karantén megszűnésig.

• Kérek mindenkit, buzdítsa az embereket, hogy vasárnap és ünnepnapokon vegyenek részt a Szent és Isteni Liturgián rádió- és internet-közvetítésen keresztül.
Rádióközvetítés minden nap 16.00 órától, vasárnap 8.00 órától.


http://eufrsrv001.technologicznie.net:8765/radio7ua.mp3

Az Ungvári Szent Kereszt Felmagasztalása Székesegyházból minden nap van élő közvetítés.


http://www.logos.tv/uzhorod-live

Amikor nincs lehetőség fizikailag résztvenni a Liturgián, éljünk a lelki szentáldozás lehetőségével.

• A karantén körülményei között, amelyben most vagyunk, okvetlenül tartsuk szem előtt saját magunk és mások egészségét, tartsuk meg a higiénia orvosok által ajánlott normáit.

• Temetés esetén ne csináljunk tömeges zsoltárolvasást és virrasztást (maximum 10 fő). A halottakat közvetlenül a temetőből temessük! Ha van rá lehetőség, ravatalozóból, szűk körben (legfeljebb 10 fő). A temetés alatt az emberek legalább 1 méter távolságra álljanak egymástól. A búcsúztatás után keresztcsókolás nincs.

Buzdítalak még egyszer mindnyájatokat, kedves Testvéreim, a buzgó és állandó imádságra, hogy visszatérhessen életünk a normális kerékvágásba. Ezekben a napokban elgondolkodhatunk a kialakult helyzeten. Elegendő volt egyetlen aprócska dolog, egy vírus, és a világ gazdaságát majdnem lerombolta, a határok bezártak… Azért igyekezzünk nem bezárni szívünket egymás előtt, különösen azok előtt, akiknek leginkább szüksége van a mi segítségünkre. Elsősorban az idősek előtt, akiknek életére nagyon komoly veszélyt jelent a járvány. Ily módon biztosíthatjuk nekik mindennapi szükségleteiket. Különösen legyen nyitott a szívünk az Úristen felé mindennapi imádságainkban és kéréseinkben. A mi irgalmas Atyánk őrizzen mindnyájatokat, családjaitokat!

Főpásztori áldással és imádsággal mindnyájatokért: Milán püspök

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó