Otthon tegyünk hitvallást a Feltámadottról!

zán fábián sándor egyház református istentisztelet templom úrvacsora húsvét püspök

Otthoni úrvacsorára szólítanak a reformátusok

A Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke videóüzenetben szólt a hívekhez, és szólította fel őket arra, hogy otthon vallják meg a feltámadott Krisztusba vetett hitüket.

– 2020 húsvéti ünnepe rendhagyó – kezdte Zán Fábián Sándor püspök. – Amióta a keresztyén közösségeink együtt, templomokban összegyűlve ünnepelnek, először történik olyan – egy kézzel meg nem fogható ellenség miatt –, hogy elmaradnak a nagy ünnepi istentiszteletek és az úrvacsorai közösség. Most nem gyűlhetünk össze a templomban, nem úrvacsorázhatunk együtt, nem tarthatunk együtt bűnbánatot, nem könyöröghetünk együtt bűnbocsánatért. Most annak van itt az ideje, hogy személyes hittudatunkat és felelősségünket megerősítsük, és nem a megszokott módon, hanem egészen másképp ünnepeljük a Feltámadottat, a feltámadás csodáját.

A Kárpát-medencei Magyar Reformátusok közös istentiszteletét vasárnap 10 órakor közvetíti a Duna televízió.

Ezt követően úrvacsorai liturgia is lesz, egyházunk rendje és szokása szerint. Ez nem azért történik, hogy nézzük, hanem azért, hogy részesei legyünk. Arra kérünk minden hitvalló református családot, hogy a saját otthonában, istentisztelet előtt, készítse el a szent jegyeket – a kenyeret és a bort – annak megfelelően, ahány úrvacsorára jogosult családtag él a házban. És amikor a közvetítés során a szolgáló lelkész énekre szólít, akkor nyugodtan énekeljenek otthon, imádkozzanak hangosan, az egész család mondja el együtt a miatyánkot, a bűnbánó imádságot, a keresztyén hitvallást. Ezután a család papja, ha otthon van, vegye a kenyeret és a poharat, és adja oda a családtagjainak. Mondják el az imádságokat, köszönjék meg a Krisztus áldozatát.

Hiszem azt, hogy lesznek, akik ezt komolyan veszik.

Megtartják azt a lelki közösséget, amire tanít minket a Szentírás, mert nem itt-ott, hanem mindenütt, ahol lélekben és igazságban imádják az Istent, az az igaz istentisztelet. Azért is tartom fontosnak, hogy legyenek házi úrvacsorai alkalmak, hogy a legkisebbek is lássák. Lehet, 20-30 év múlva üldözött keresztyének lesznek utódaink, de akkor tudni fogják, hogy így is lehet, otthon, mert apánk és édesanyánk is megtette. Most szabad. Ne tartsuk ezt feleslegesnek, hiábavalónak. Valljuk meg így a feltámadott Krisztusba vetett hitünket 2020 ünnepén. Tartsuk be a szabályokat, őrizkedjünk attól, hogy felelőtlenül a járvány terjesztői és áldozatai legyünk. Isten óvjon mindnyájunkat!

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó