Miről szól pünkösd ünnepe? │KISZó-szempont

Idén május 31-én ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét, az egyház születésnapját, pünkösd napját. A néphit szerint, ha e napon szép az idő, jó lesz a bortermés. Az ünnephez különböző népszokások is kapcsolódnak. Egyes vidékeken például ma is él a pünkösdi királyválasztás szokása: ilyenkor a falu legényei különböző ügyességi próbákon mérik össze rátermettségüket. Hogyan készüljünk fel méltóképpen pünkösdre? – kérdezte a KISZó Szkoropádszky Péter görög katolikus parochust.

– Mit ünneplünk pünkösdkor?

– Ezen a napon a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük. Jézus Krisztus, mielőtt húsvét után 40 nappal fölment a mennybe, ígéretet tett szent lelkének elküldéséről, mely kiárad az apostolokra. Ez következik be húsvét után 50 nappal, pünkösdkor, amikor lángnyelvek alakjában megjelenik a Szentlélek és kiárad az apostolokra. Gyakorlatilag a tanítványok innentől fogva kezdik meg azt a munkát, amellyel az Úr Jézus bízta meg őket.

– Mit jelent ez a hívő ember számára?

– Úgy gondolom, az élet teljességét. Hisz míg az ószövetségi pünkösd, a sínai szövetség, tehát a törvényadás ünnepe volt, addig az Újszövetségben már a teljesen megkapott isteni kegyelem ideje. Ekkor elindul az új élet Istenben, azaz már mindent megkaptunk, ami szükséges az üdvösséghez és a hívő ember számára.

– Hogyan kell helyesen felkészülni az ünnepre?

– Mint minden nagy ünnepre, pünkösdre is fel kell készülnünk. Ezt mindenki tegye a maga hite és vallásos szokása szerint. Idén „különleges” volt a húsvétunk, nálunk, katolikusoknál, elmaradt a gyónás. Most már ezt lehet pótolni, így bűnbánattal felkészülve helyet készíteni a Szentléleknek, hogy eltölthessen bennünket, valóban megérezhessük az ő jelenlétét, éltető erejét.

– Miben változik a pünkösd idei méltatása?

– Napról-napra változik a helyzet. Reményeink szerint meg tudjuk ünnepelni pünkösdöt templomi keretek között. Amennyiben ez nem lesz lehetséges, a természetben méltatjuk az eseményt. Nálunk, görög katolikusoknál ilyenkor az a szokás, hogy zöld ágakkal díszítjük fel a templomot. Lehet, hogy most mi megyünk majd ki a zöld ágak közé.

Csuha Ivett

Forrás:
KISZó
Folyamatosan frissülő háborús hírfolyamunkat ITT találja.

Post Author: KISZó