Új online szolgáltatás: a digitális munkakönyv

A Nyugdíjalap tájékoztat.

Ukrajnában jelenleg két formája van a munkaviszony követésének: a munkaadók papírformájú munkakönyvben rögzítik a munkavállalók felvételét, elbocsátását, beosztását, míg a Nyugdíjalap nemrég bevezette a digitális munkakönyvet.

A digitális munkakönyv a Nyugdíjalap honlapjának online szolgáltatásai között jelent meg, s új, kényelmes és mindenki számára hozzáférhető lehetőséget nyújt az adatellenőrzésre. Ebben a hivatalosan foglalkoztatott munkavállalók valamennyi adata megtalálható 2000. július 1-ig egyes esetekben 1998. január 1-ig visszamenőleg.

Informálódhatnak róla, munkaadójuk havonta mennyi adót fizet utánuk és nincs-e elmaradása ezen a téren. A munkavállalók ezen kívül 1998 előtti munkaviszonyukról is feltölthetnek adatokat. Ezt a munkaviszonyról szóló igazolás fénymásolatával tehetik meg, amit előtte elektronikus aláírásukkal hitelesítenek.

Arról, hogyan lehet regisztrálni a munkakönyv eléréséhez, a Nyugdíjalap alábbi hivatkozásán található részletes tájékoztatás.

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó