Zán Fábián Sándor lett a Kárpátaljai Egyházak Tanácsának új elnöke │KISZó-háttér

zán fábián sándor egyház református istentisztelet templom úrvacsora húsvét püspök

A felekezetközi egyházi tanács 2017-ben alakult meg, tizenegy felekezet csatlakozott hozzá. Elsősorban azok a kárpátaljai történelmi egyházak, melyek évszázadok óta itt vannak, de olyanok is, melyek nemrég szervezték meg kárpátaljai közösségüket. Ilyen például az örmény keresztyén egyház.

A tanács minap megtartott ülésén a kárpátaljai vallási felekezetek vezetői egyhangúan döntöttek arról, hogy egy évig Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke töltheti be a Kárpátaljai Egyházak Tanácsának elnöki posztját. A tanács előző elnöke Vaszil Rajcsinec, Ukrajna Evangéliumi Szabadkeresztyén Gyülekezetei Szövetségének főpüspöke volt.

– Hosszú éveken keresztül együttműködtünk már néhány felekezettel, de 2017-ben, amikor az Ukrajnai Egyházak és Vallási Szervezetek Tanácsának teendőit láttam el, az volt a meglátásom, hogy vannak olyan dolgok, amelyek megyei szintre el sem jutnak. Kijevben, a parlamentben ott voltunk, megszólaltunk, ismerték a véleményünket, de megyei szinten sem egyházi vezetők, sem pedig a politikai vezetők nem tudták, mi történik. Az ott töltött egy év után arra gondoltam, meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy az információk eljussanak ide, a tanácsnak legyen helyi támogatottsága, háttérintézménye. Ugyanis csak így lehet igazán érvényesíteni a Szentírás alapjára épülő érveket, elveket, amelyeket mi közösen fogalmazunk meg. Ezért megalapítottuk a Kárpátaljai Egyházak Tanácsát – magyarázta a KRE püspöke.

– Mi a tanács feladata?

– A lényege ennek a közösségnek az, hogy nem a különbségeket keresi az egyházi dogmatikában, a gyakorlatban, hanem a közös dolgokat.

Ilyen például a keresztyén erkölcs, a tízparancsolat megtartása, ismeretben tartása. Ilyen a család és a házasság védelme. Abban reménykedünk, hogy a kitűzött célokat közösen sikerül képviselni, érvényesíteni. Most a fontos dolgokért együtt imádkozunk. Arra törekszünk, hogy a választások után próbáljuk meg a sok háborúságot és harcot megért közösségeket újra egymás felé fordítani. Állandó jelleggel odafigyelünk a tankönyvkiadásra, nyomon követjük, hogyan jelennek meg bennük azok a liberális elvek, amelyek rombolják a társadalmat, az egyházi értékeket, csökkenteni próbálják a Szentírás értékeit. Szeretnénk hallatni a hangunkat azokon a fórumokon, amelyeken ezekről döntés születik.

A megválasztásommal kapcsolatban elmondhatom, örülünk annak, hogy protestáns maradt az elnöki tisztségben, s hálás vagyok a kis egyházaknak, és a Kárpátalján lévő nagy történelmi egyházaknak is, hogy bizalmat szavaztak nekem.

Igyekszem megfelelni az előttem álló esztendőben, és abban reménykedem, hogy ebben az ellenségeskedő lelkületű világban itt, Kárpátalján a történelmi egyházak és a kis felekezetek össze tudnak fogni, és azon vannak, hogy az emberek szívében és a közösségekben békesség legyen.

Hegedűs Csilla

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó