Megtartotta jelölő közgyűlését az UMDP

2020. szeptember 19-én, szombaton a beregszászi Európa-Magyar Házban megtartotta jelölő közgyűlését az Ukrajnai Magyar Demokrata Párt (UMDP) kárpátaljai megyei szervezete. A tanácskozáson – amelyen a városi, járási szervezetek küldöttei képviseltették magukat – elsőként dr. Zubánics László, az UMDSZ elnöke köszöntötte a jelenlévőket, aki beszédében elemezte az ötévente sorra kerülő helyhatósági választásokon való részvétel fontosságát.

Mint a politikus kifejtette: a decentralizáció keretében végrehajtott járási és kistérségi átalakítások következtében már nem egy-egy településsel, az ottani hangulatokkal, erőviszonyokkal kell számolniuk a választási kampányban részt vevőknek. Megváltoztak a nemzetiségi viszonyok is, a kárpátaljai magyarságnak elsősorban a Beregszászi és az Ungvári járásban van jelentősebb esélye a járási tanácsokba való bejutásnak. Az önkormányzati átalakítások keretében a korábbi rendszer egy szinttel lejjebb csúszott: az új járások kvázi „mini-megye”, a kistérségek pedig „mini-járás” státuszt kaptak. A kárpátaljai magyarlakta kistérségek részben határ menti fekvésük miatt felértékelődnek, ezért fontos, hogy képviselőink jelen legyenek az önkormányzatok valamennyi szintjén, hogy hallassuk a hangunkat mindenütt, ahol rólunk döntenek, fejtette ki az országos szervezet vezetője.

A továbbiakban dr. Spenik Sándor, az Ukrajnai Magyar Demokrata Párt elnökhelyettese ismertette az Ukrajnai Választási Kódexnek a helyhatósági választásokra való pártjelölés szabályait. A járási és városi szervezetek összeállították a jelölti listákat, amelyeket benyújtottak a megyei szervezethez. Ezek alapján kerültek előkészítésre a különböző szintű pártlisták. Az UMDP a korábban bejelentett álláspontja szerint – mivel a KMKSZ-szel zajló egyeztető tárgyalások nem vezettek sikerre – nem állít megyei listát, ugyanakkor indítja jelöltjeit mindazokon a helyeken, ahol a törvény értelmében (10 ezer választó felett) pártlistákat kell állítania.

Az UMDP regionális pártlistái és azok vezetői:

 • Beregszászi Járási Tanács (listavezető: Tóth Miklós)
 • Beregszászi Városi Kistérségi Önkormányzat (listavezető: Horváth László)
 • Ungvári Járási Tanács (listavezető: Ráti Éva)
 • Ungvári Városi Kistérségi Önkormányzat (listavezető: Opalenik András)
 • Csapi Városi Kistérségi Önkormányzat (listavezető: Malomka Sándor)
 • Homoki Községi Kistérségi Önkormányzat (listavezető: Pogány Viktor)
 • Tiszaújlaki Kistérségi Önkormányzat (listavezető: Fóris József)
 • Tiszapéterfalvai Kistérségi Önkormányzat (listavezető: Dánics Éva)

 

A pártlisták mellett az UMDP a törvénynek megfelelően jelölteket indít több más kistérségi önkormányzatban is, ahol a választók létszáma 10 ezer fő alatt van. Éspedig:

 • Szürtei Községi Kistérségi Önkormányzat
 • Nagydobronyi Községi Kistérségi Önkormányzat
 • Bátyúi Nagyközségi Kistérségi Önkormányzat
 • Mezőkaszonyi Községi Kistérségi Önkormányzat
 • Nagybégányi Községi Kistérségi Önkormányzat
 • Nagyberegi Községi Kistérségi Önkormányzat

 

Dr. Spenik Sándor örömének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy az UMDP különböző szintű listáin több mint 200 jelölt indul neki az október végi megmérettetésnek, közöttük számos elismert közéleti szereplő, tanár, önkormányzati vezető, orvos, és más értelmiségi. Ez azért is fontos, mivel a helyi önkormányzatok szerepe igencsak felértékelődött, így a képviselők szakmai felkészültsége is fontos lesz a további munka során, jegyezte meg.

Ezután a hatályos törvényeknek megfelelően sor került a választási listák egyenkénti ismertetésére és jóváhagyására. Dr. Zubánics László levezető elnök és László Gábor titkár vezetésével a közgyűlés határozatot fogadott el a jelölti listáknak az illetékes territoriális választási bizottságokhoz való benyújtásáról, a választási program jóváhagyásáról, illetve döntött minden, a választásokkal kapcsolatos gyakorlati kérdésről.

A küldöttek arról is határoztak, hogy a választási kampány során támogatják azokat a polgármesterjelölteket, akik ezzel kapcsolatban hivatalos megkeresést nyújtottak be a párthoz. Szürte, Csap, Nagydobrony, Bátyú, Mezőkaszony, Nagybereg, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva és Beregszász települések jelenlegi, illetve jövőbeli vezetőiről van szó.

A tanácskozáson jelen volt Babják Zoltán, Beregszász város polgármestere, aki megköszönte a testület és a megyei pártszervezet támogatását, s arról biztosított mindenkit, hogy a jövőben is mindent meg fog tenni a település és a hozzá tartozó 14 község jólétének és fejlesztésének biztosításáért.

 

 

 

Forrás:
UMDSZ

Post Author: KISZó