Nyugdíj nélkül maradhat, akinek hiba van a munkakönyvében

Ukrajna Nyugdíjalapja jelenti.

A nyugdíjazás előtt álló idős ukrajnai lakosok elveszíthetik az illetményhez való jogukat, vagy esetleg több évnyi munkaviszonyt, ha a munkakönyvükben hibásan van feltüntetve a nevük.

Ennek veszélye elsősorban a Szovjetunió idején történt beírásoknál áll fenn, vélik a témában járatos jogászok. A legnagyobb gondot ilyenkor az képezi, hogy a hiba javítására az egykori munkaadónak van csak joga.

Amennyiben az egykori munkahely már megszűnt, és az archívumban sem maradt meg róla a beírás, csakis bírósági úton lehet korrigálni a hibát.

A bírósághoz benyújtott keresetben fel kell tüntetni, milyen célból van szükség a helyreigazításra, s bizonyítékot kell szolgáltatni a hibás adat helyes eredetére: ez lehet például házasságlevél, személyi igazolvány, jogosítvány stb.

Mit tehet az, akinek csupán 15 év munkaviszonya van?

Amennyiben egy személy mindössze 15 évnyi munkaviszonnyal rendelkezik, ami nem elegendő a nyugdíjjogosultsághoz, joga van ideiglenes szociális nyugdíjat igényelni az államtól.

Ez a szabály a 2018. január 1. és 2020 december 31. közötti időszakban érvényes. Emellett a nyugdíjas korú személy kénytelen munkát keresni, hogy megszerezze a szükséges munkaviszonyt, majd ennek meglétével ismét felkeresheti az illetékes nyugdíjhivatalt, a ledolgozott pluszéveket igazoló irattal.

Magyar Tímea

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó