A közösségért, az emberek javára

Zápszonyban hálásak az Agro-Lucski Ukrajnai Agrár Holding támogatásáért.

Zápszony, ez a csendes kis falu a mindennapi békés életét éli, ám csakúgy, mint az egész Ukrajnában, ezt a települést is elérték azok a változások, amelyek a koronavírus elleni harccal vannak összefüggésben és a közigazgatási reformmal, amelynek következtében Zápszony a Kaszonyi Községi Kistérség tagjává vált.

Szülek Marianna, a Fecske Óvoda vezetője

A közösséggel és a bérbeadókkal való becsületes és felelősségteljes viszony – elválaszthatatlan hozzátartozója az Agro-Lucski KFT eredményes munkájának. A vállalat Kárpátalján folytatott tevékenységének kezdete óta azon munkálkodik, hogy rendet teremtsen a földtulajdon kérdésében, és minden kizárólag a törvény szabta keretek között működjön. Ugyanezeket az elveket követi a mezőgazdálkodásban is: csakis tudományos alapon, a legjobb szakembereket alkalmazza, a legtermékenyebb fajtákat, a legjobb minőségű trágyákat használja.

Bacskai László, a község korábbi polgármestere, mindig odaadóan szolgálta szülőfaluját, elősegítette a közösség fejlődését. Számára egyáltalán nem mindegy, mi történik itt helyben. Jelenleg főállásban az Agro-Lucski KFT adminisztrátoraként a vállalat részvényeseivel foglalkozik.

Az Agro-Lucski KFT jóvoltából Zápszonyban számos hasznos dolog valósult meg. Legutóbb a helyi egyházi közösségeknek nyújtott segítséget.

A Fecske óvoda

A templomban nem volt fűtés. A templomba járó emberek többsége idős, de látogatják a szentélyt a gyermekek is, mindkét korosztály számára komoly egészségkárosodást jelenthet egy megfázás. Ezért született Orosz Zsolt helyi lelkipásztornak az az ötlete, hogy szereljék fel a templomi padokat fűtött puha üléspárnákkal. Ilyenekkel látták el korábban Somban is a templomot a hívek nagy megelégedésére.

A lelkipásztor elmondása szerint az idén a koronavírus-járvány miatt huzamos ideig online formában zajlottak az istentiszteletek. Ám Istennek hála, már sikerült visszatérni a hagyományos változathoz.

A gyülekezet papja az Agro-Lucski KFT vezetőihez fordult azzal a kéréssel, hogy segítsenek felszerelni a padokat a fűtési rendszerrel. A kérés meghallgatásra talált, az agrárcégtől kiutalták a beszerzésre és a padok fűtésrendszerének beépítésére szükséges összeget.

Így, amikor odakint hideg van, márpedig mostanában meglehetősen barátságtalan az időjárás, odabent a szentélyben kellemesen meleg van.

A hívek az istentiszteleteken teljességgel átadhatják magát az áhítatnak.

Zápszony lakosai hálásak az Agro-Lucski KFT folyamatos törődéséért. Az emberek tudják, hogy a vállalat támogatásának köszönhetően sikerült kiépíteni a községi kultúrházban a vizes blokkot. Jelentős összeget fordított a cég a Fecske kisdedóvó tatarozására is. Szülek Marianna vezető elmondta, az Agro-Lucski anyagi támogatásának köszönhetően átfedték a felújított épületet, és játszóteret alakítottak ki az udvaron.
Bacskai László adminisztrátor biztosra veszi, hogy a kölcsönösen jó viszony az Agro-Lucski és a helyi közösség között a jövőben is megmarad, elvégre a cég a továbbiakban is a település szociális fejlesztésén fog munkálkodni.

Valentina Szmal

A zápszonyi templom

 

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó