„…a közösségért, a jövőnkért dolgozom”

Ráti Éva neve ismerősen cseng az Ungvári járásban és annak határán túl egyaránt. 16 éven keresztül az Ungvári Járási Tanács képviselője, majd 4 évig az Ungvári Járási Állami Közigazgatás humán kérdésekkel foglalkozó elnök-helyetteseként tevékenykedett. Jelenleg óvodapszichológus.

– Megméretteti magát a soron következő önkormányzati választásokon.

– Az Ukrajnai Magyar Demokrata Párt járási listájának 1-es számú jelöltjeként indulok. Azért döntöttem így, mert egyetértek azokkal a célokkal, melyeket az UMDSZ tűzött maga elé.

Hiszen a szervezet a kárpátaljai magyarok megmaradásáért, a szülőföldön való boldogulásáért, környezetünk élhetőbbé tételéért küzd itt, Kárpátalján.

Emellett kiemelendő az a szemlélet is, mely szerint nemcsak a magyarokat, hanem a térségben élők kedvező életkörülményeinek biztosítását is támogatja. Megyénk soknemzetiségű, szervezetünk pedig a többségi társadalom képviselőire is tekintettel van. Céljaink egyértelműek, tevékenységünk Kárpátalja, illetve Ukrajna egész lakosságát szolgálja.

– Voltak kétségei a jelöltetését illetően?

– Megfordult a fejemben, hogy leteszem a lantot, és átadom a stafétát a fiatalabbaknak. Ám hiszem azt, hogy a Jóisten azért adta ezt a lehetőséget, hogy elfogadjam, és teljesítsem azokat a terveket, melyeket életcélként tűztem ki magam elé. Ezek közé tartozik, hogy minden községben nemzetiségtől és vallási hovatartozástól függetlenül megmaradjon a templom, az iskola, az óvoda és a kultúrház. Hiszen ezek közösségmegtartó erővel bírnak.

– Hogyan tudja segíteni a felmerülő problémák mihamarabbi megoldását?

– Minden választás után új arcok, új emberek kerülnek a tanácsokba. Ez rengeteg pozitívummal jár, mely megmutatkozik a képviselők tenni akarásában, a kreatív ötletekben, az aktív részvételben.

Ám ennek hátulütői is vannak, hiszen a bürokrácia folyamataihoz való alkalmazkodás rengeteg időt elvesz a tevékeny munkából, a korlátozott anyagi lehetőségek és a lépésről lépésre történő haladás pedig hamar kedvét szeg(het)i a frissen képviselővé váltaknak.

Az Ungvári járást töviről hegyire ismerem, hiszen elnökhelyettesként a kultúra, az oktatás, az egészségügy és a szociális részleg tartozott hozzám. Úgy vélem, „öreg rókaként” segíteni tudok az embereknek. Eddig is ez volt a célom, hisz pedagógusként a gyerekekért, a közösségért, a jövőnkért dolgozom. Ezt a szakmát a Jóisten bízta rám, így továbbra is tenni tudok hagyományainkért, közösségünkért, megmaradásunkért.

Csuha Ivett

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó