Az ősök sírjai avatják a földet hazává │KISZó-beszámoló

Könyvbemutató a beregszászi konzulátuson.

Magyarország Beregszászi Konzulátusa és a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) közös szervezésében, a külképviselet Munkácsy-termében került bemutatásra az Őrzeni kincses temetőket, A beregszászi köztemető egykori római katolikus sírkertje című kötet.

A kiadvány a beregszászi köztemető egykori római katolikus sírkertjében nyugvó nevezetes személyeket és családokat mutatja be rövid életrajzi adatokkal és a síremlékeikről készült fotókkal. A kötet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának és a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének közreműködésével, Dobos Sándor és dr. Molnár D. Erzsébet szerkesztésében készült el. Az előszót Molnár János esperes írta.

Az alkalmon részt vevőket Szilágyi Mátyás főkonzul köszöntötte.

– A temetők, a sírok látogatása, a megemlékezés kegyeletteljes cselekedet. A történelmi emlékezet azokat a személyiségeket őrzi meg, akik fontos szerepet játszottak, jelen esetben Beregszász életében, fejlődésében. Nélkülük nincs történelem. Ezért is dicséretes és példaértékű, amit a KÉSZ elindított, a kutatóközpont tagjai pedig megvalósítottak – mondta a diplomata.

– A keresztény közösségek kezdettől fogva kegyelettel viseltettek ama helyek iránt, ahol elhunyt szeretteink, elődeink sírhelye volt. Nekünk, utódoknak kötelességünk őrizni ezeknek az embereknek nemcsak az emlékét, de a sírhelyét is rendben tartani – fogalmazott Molnár János.

Pirigyi Gergely történész, a KÉSZ tagja előadásában elmondta, számos olyan sírt sikerült felkutatniuk, amelyek a régi neves beregszásziaknak állít emléket.

– Beregszásziként szívvel-lélekkel szeretem ezt a várost, nem közömbös nekem a múltja és a jelene sem. Megpróbáltuk a múlt egy darabját átmenteni sok-sok segítővel, támogatóval – hangsúlyozta Jakab Eleonóra. A KÉSZ elnöke köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták az elképzelést. Dr. Molnár D. Erzsébet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóintézetének vezetője elmondta, a római katolikus sírkert feltérképezését 2019 nyarán kezdték meg a KÉSZ felkérésére.

– A drónfelvételek elkészítése után a temetőt parcellákra osztva kezdtünk hozzá a terepmunkához. A sírokat lefényképeztük, amiből adatbázist készítettünk. 2584 sírt sikerült rögzítenünk, ezekből válogattuk ki a valamivel több mint száztíz síremléket, amit kiadvány tartalmaz – tudtuk meg a szakembertől.

A könyvbemutatót a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium diákjainak előadása színesítette.

Hegedűs Csilla

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó