Orbán Viktor Máért-üzenete: ez az év bebizonyította, hogy mi, magyarok valóban összetartozunk

Ez az év és a világjárvány bebizonyította, hogy mi, magyarok valóban összetartozunk – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) XIX., online megtartott ülésére küldött videoüzenetében csütörtökön.

A kormányfő a Máért és a Magyar Diaszpóra Tanács résztvevőit köszöntve arról beszélt: idén érdekes módon esnek egybe egymástól látszólag különböző dolgok, így a trianoni diktátum századik évfordulója és egy világjárvány. Mind a kettő próbatétel, és „összekapcsolódásuk arra emlékeztet bennünket, hogy a próbatételek nem történetiek, hanem itt vannak minden nap velünk”.

„Az összetartozás nemcsak a történelmi múlthoz, hanem a jelenhez és a jövőhöz is köt bennünket” – mondta a miniszterelnök.

Hangsúlyozta: a világjárvány próbatétel volt abból a szempontból is, „hogy mennyire igaz az a megnyugtató, szívből jövő és őszinte kívánságunk, hogy bár a történelmi Magyarországot sok darabba vágták, mi, magyarok valójában mégis összetartozunk”.

Az év bebizonyította, hogy ez nemcsak egy történeti, nemcsak egy szellemi gondolat vagy előfeltevés, hanem hús-vér valóság – mondta Orbán Viktor.

„Szlovákiával, Szerbiával, Horvátországgal, Szlovéniával a lehető legszorosabb együttműködést alakítottuk ki, az osztrákokkal pedig szinte napi egyeztetésekben voltunk, és közben a politikai nehézségek ellenére a Kárpátalján és Erdélyben élő magyaroknak is segítséget tudtunk nyújtani. Bebizonyítottuk, hogy nekünk minden élet számít, határon innen és határon túl.

Bebizonyítottuk, hogy egyetlen magyar sincs egyedül” – fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a világjárványnak még nincs vége, és azt kérte, „továbbra is vigyázzunk egymásra!”.

Semjén: 2021 legyen a nemzeti újrakezdés éve!

Legyen 2021 a nemzeti újrakezdés éve – javasolta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Magyar Állandó Értekezlet ülésén csütörtökön. A tanácskozást a járványhelyzet miatt idén online rendezték meg.

Semjén Zsolt hangsúlyozta: a koronavírus-járvány miatt egyetlen nemzetpolitikai programot sem kellett megszüntetni, azokat az online térbe helyezték át, illetve kiegészítették. Ha a járványhelyzet elmúlik, minden program a hagyományos formájában folytatódhat – jelezte a miniszterelnök-helyettes.

A miniszterelnök-helyettes kiemelte: az elmúlt tíz évben több mint tízszeresére nőttek a nemzetpolitikai támogatások. A külhoni magyarság hagyományos identitásvédelme mellett kitért az oktatási-nevelési támogatásokra, a gazdaságfejlesztési programra és a határon túli etnikai magyar pártok támogatására.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára kiemelte: mára a nemzetpolitika olyan területe a kormány tevékenységének, amelyre méltán lehetnek büszkék.

XIX. Magyar Állandó Értekezlet ülése

Zárónyilatkozat

A Magyar Állandó Értekezlet száz évvel a trianoni békediktátum után, a nemzeti
összetartozás évében, 2020. november 26-i, XIX. ülésén a következő zárónyilatkozatot
fogadja el:
Nincs a világnak egyetlen nemzete sem, amely kibírta volna azt a száz évet, amely
mögöttünk, magyarok mögött áll. Bebizonyítottuk, hogy összenő, ami összetartozik: a magyar
nemzet a szétszakítottság és a huszadik század minden megpróbáltatása ellenére megmaradt
és cselekvőn őrzi összetartozásba vetett hitét. A külhoni magyarok közjogilag is újra a magyar
nemzet részévé váltak. A választójog megadásával a magyarság közösen dönt a nemzet sorsát
érintő legfontosabb kérdésekben.
A Magyar Állandó Értekezlet által 2011-ben rögzített közös célkitűzéseket az elmúlt tíz
esztendőben együttes erővel, a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő nemzettársainkkal
közösen valósítjuk meg. A magyar közösségek számbeli, szellemi, gazdasági és jogi
gyarapodását szem előtt tartva az oktatásban, a kultúrában, a gazdaságban, a sportban és a
médiában újjáépítettük a Kárpát-medencét. A nemzetpolitikai programok és támogatások, a
külhoni magyarság számára megnyitott lehetőségek révén a nemzet határokon átívelő,
rendszerszintű támogatása folyamatos.
Magyarország minden magyar közös hazája, ugyanakkor mindent megtesz a magyarság
szülőföldön maradásáért és boldogulásáért, természeti kincseinek megőrzéséért. Minden
magyar gyermek újabb őrhely, közös felelősségünk, hogy a családok biztonságban
nevelhessék a jövő magyar nemzedékét.
A külhoni magyar közösségek továbbra is csak akkor tudnak megmaradni, ha erős magyar
érdekképviselettel rendelkeznek, amely a magyarság széleskörű összefogásával tartható meg
és erősíthető tovább. A következő legfontosabb megmérettetés a december 6-i romániai
parlamenti választás. A határon túli magyarságnak mindemellett joga van az autonómiához,
amelynek sikerre vitelében számíthatnak az anyaország és minden nemzettársuk
támogatására. Aktívan kiállunk az őshonos európai kisebbségek, közöttük a magyarság nyelvi
és kulturális egyenrangúságának biztosítását szolgáló kezdeményezések mellett.
Magyarnak lenni a Kárpát-medencében hátrány helyett újra előny, a magyar név megint
méltóvá vált régi nagy híréhez. Arra buzdítunk minden magyart a Kárpát-medencében, hogy
magyar nemzetiségét és magyar anyanyelvét a jövőre több országban is esedékes
népszámlálás során bátran és büszkén vallja meg.
Az idei esztendőben megjelenő világjárványban megtapasztalhattunk, hogy a nemzet
tagjainak egymás iránt viselt felelőssége megrendíthetetlen. A Trianon utáni száz év magány
korszaka véget ért. A magyarság számára vesztes huszadik század után, a huszonegyedik
században a közép-európai népekkel való együttműködés útján, egy önbecsülését visszanyert,
keresztény-nemzeti értékeit tisztelő és megőrző nemzet tagjaiként úgy határozunk, hogy 2021
a nemzeti újrakezdés éve lesz.
Budapest, 2020. november 26.

Forrás:
KISZó/MTI/Fotó: https://www.facebook.com/potapiarpad
egyeb Közzétette:

Post Author: KISZó