Idén először ülésezett az UMDSZ elnöksége

Megtartotta idei első ülését az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöksége. A testület ülésén az elmúlt időszakban végzett munkáról dr. Zubánics László elnök számolt be, majd elfogadásra került a 2020. évi pénzügyi-gazdasági beszámoló, illetve a jelenlévők jóváhagyták az idei esztendőre vonatkozó terveket. Elfogadták az idei eseménynaptárt is, s úgy döntöttek, az UMDSZ elnökségi üléseire minden hónap utolsó péntekjén kerül sor. Májusban ülésezik az új összetételű Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács, illetve 2021. október 2-án méltatják az UMDSZ alapításának 30. évfordulóját, derül ki a szerkesztőségünknek megküldött sajtóközleményből.

Mivel az elmúlt időszakban Kárpátalja közigazgatási-adminisztratív beosztása jelentős változáson ment keresztül, az UMDSZ elnöksége a szövetség alapszabályzata 8. pontjának megfelelően kezdeményezte, hogy a szervezeti struktúra kövesse a közelmúltban létrejött közigazgatási egységeket (alapszervezet–kistérség–járás). Az új struktúra kialakítása után az elnökség feladata a megfelelő hivatalos bejegyzés biztosítása. Az új összetételű Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanácsban a megválasztott önkormányzati képviselők mellett már az új strukturális alegységek képviselői jutnak mandátumhoz.

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 2020. december 17-i elnökségi ülésén egyhangú szavazással jóváhagyta a Tarasz Kreminy államnyelvi ombudsmannak címzett nyílt levelet, amelyben az országos szervezet felhívja az illetékesek (köztük az ombudsman) figyelmét, hogy véleménynyilvánításaikban nem megfelelő módon magyarázzák Ukrajnának a nyelvhasználatra (köztük a kisebbségi nyelvhasználatra) vonatkozó törvényeit. Az ide vonatkozó alkotmányos, illetve törvényi normák mellett az UMDSZ elnöksége felhívja az ombudsman figyelmét arra is, hogy megnyilvánulásai során túllép azokon a hatáskörökön, amelyeket az államnyelv használatáról szóló törvény számára biztosít. A jogköreiben többek között nem szerepel olyan funkció, mint a más nyelvek betiltásának az ellenőrzése.

A nyelvi ombudsman 2020. december 29-én kelt válaszlevelében reagált az országos szövetség felvetéseire. Ebben többek között kifejti, hogy az őshonos népek és nemzeti kisebbségek nyelvhasználati jogait külön törvény kell hogy szabályozza, azonban Ukrajna Legfelső Tanácsa még nem fogadott el ilyen törvényt. Tarasz Kreminy levele végén megfogalmazza, hogy a különféle mítoszok és pontatlan információk visszaszorítása érdekében hivatala tájékoztató kampányba kezd.

Mivel az UMDSZ elnöksége a nyelvi ombudsman válaszlevelét, illetve az abban leírtakat nem tudja elfogadni, ezért döntés született azzal kapcsolatban, hogy a kérdéssel – azaz a nyelvhasználati törvény gyakorlati alkalmazása körül kialakult anomáliákkal – kapcsolatban, a törvényhozás emberjogi biztosához, illetve Denisz Smihal miniszterelnökhöz fordul, áll az országos szövetség tájékoztatójában.

Az egyéb kérdések között az UMDSZ elnöksége döntött arról, hogy támogatja a Tisza FM Stúdió Kft. alkotóközösségének kérését, amelyben a lapgazdatárs, a KISZó civil szervezet kezdeményezte, hogy Horváth Sándort, a jelenlegi megbízott főszerkesztőt nevezzék ki a kft. által kiadott Kárpáti Igaz Szó országos közéleti lap főszerkesztőjévé.

P.S.: Szerkesztőségünk arra is kérte az országos szövetség vezetését, hogy az alkotóközösségünknek helyet biztosító Ungvári Magyar Házban jogilag is megnyugtatóan rendeződjék a KISZó helyzete, valamint elkerülhetetlennek látszik a lapkiadó cég alaptőkéjének megemelése, amihez szintén kérte az UMDSZ pénzügyi szerepvállalását.

Forrás:
KISZó/UMDSZ

Post Author: KISZó