Lélek által vezetve, őszintén szolgálni Istennek ● Kárpáti Igaz Szó

Lelkészszentelés Beregardóban.

Beiktatták tisztségébe Balázs Antal lelkipásztort. Az ünnepélyes eseményre a beregardói református templomban került sor. Az alkalmon Zán Fábián Sándor püspök hirdette Isten igéjét.

Hegedűs Csilla

A Kárpátaljai Református Egyház püspöke kitért a lelkész–gyülekezet egymás irányába történő felelősségvállalás fontosságára is.

– A lelkész felvállalja ezt a gyülekezetet, azt, aki hűséges, aki példamutató, de a fekete bárányt is. Együtt haladnak az úton, együtt formálódnak, Isten lelke által újjáteremtődnek. Adja meg a mi Mindenható Urunk, hogy a beregardói gyülekezet és Balázs Antal tiszteletes kapcsolata ilyen legyen – zárta szavait a KRE püspöke.

Zsukovszky Miklós esperes történelminek nevezte a napot, hiszen nemrégen a gyülekezet presbitériuma meghívta Balázs Antal tiszteletest, hogy legyen az állandó lelkipásztoruk. A közösség egyhangúlag választotta meg a beregardói református gyülekezet vezető lelkipásztorának.

– Isten hív bennünket. Azt mondja az igén keresztül, hogy ne dicsekedjünk. Ne dicsekedjen a bölcs, az erős és a gazdag. Én azt kívánom neked, tiszteletes úr, hogy légy bölcs, légy erős és légy gazdag, de soha ne dicsekedj. Eggyel dicsekedj, amit az Isten igéje a szívedre helyez, azzal, hogy érted, tudod, hogy kicsoda a te Istened – hangsúlyozta az esperes, majd beiktatta a lelkészt, átadta az egyházközség pecsétjét és templomának kulcsát.

Sok vendég érkezett az ünnepi istentiszteletre, hogy köszöntsék a frissen beiktatott lelkészt, többek mellett Babják Zoltán is.

– Meggyőződésem, hogy kistérségünk erősebb lett, biztos vagyok abban, hogy a szegénységgel és közömbösséggel vívott harcban nem gyalogos, hanem egy tiszt került a harcmezőre.

Egy olyan személy, akinek a hozzáértése megfelel a 2021-es kihívásoknak – hangsúlyozta a Beregszászi kistérség polgármestere. Hozzátette, fontos, hogy segítsük egymást.

A társukat köszöntő lelkészek sorát Pocsai Vince nyitotta, aki közel harminc évig volt a beregardói, a jánosi és a kijevi gyülekezet gondozója. Igével köszöntötte a tiszteletest Nagy Béla főgondnok, Hadnagy István, a beregi egyházmegye gondnoka, Tóth Mihály a kijevi gyülekezet üdvözletét hozta.

– A felszentelésem óta, azaz lassan egy éve már többször felmerül bennem a gondolat: lélek által vezetve,őszintén szolgálni Istennek. Úgy gondolom, hogy egy lelkésznek ezzel a hozzáállással érdemes és kell végezni a szolgálatát – fogalmazott Balázs Antal. Elmondta, amióta szolgál a beregardói, a jánosi és a kijevi gyülekezetekben, meglátta és megértette, mennyiféle elképzelése, véleménye és elvárása van az embereknek mind a gyülekezet, mind a lelkész felé. De mindig arra törekedett, hogy az emberi elképzelések és elvárások ne írják felül Isten tervét a gyülekezetre nézve, és a későbbiekben is ezt az irányt szeretné követni.

Az ünnepi istentisztelet végén, nemzeti imádságunk eléneklése után, Zán Fábián Sándor kérte Isten gazdag áldását a jelenlévőkre.

 

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó