Diplomaosztó ünnepség és új szellemi műhely ● Kárpáti Igaz Szó

Diplomaosztó ünnepség a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző végzőseinek és Kárpátaljai Magyar Polgári Szalon a KMKSZ Ifjúsági Szervezet rendezésében.

Idén már harmadik alkalommal bocsátott ki végzősöket a Mathias Corvinus Kollegium Kárpátaljai Közéleti Vezetőképzője. A képzés partnerszervezete a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, a KMKSZ Ifjúsági Szervezete. A program Bocskor Andrea, az Európai Parlament képviselőjének támogatásával valósult meg. Az ünnepséggel egybekötve a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete első alkalommal szervezte meg a Kárpátaljai Magyar Polgári Szalont. A rendezvényeknek a makkosjánosi Helikon Hotel adott otthont.

Varga Brigitta (Makkosjánosi)

‒ Rövidtávú céljaink, hogy a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző alumnija számára egy olyan közösséget teremtsünk, ahová eljöhetnek, együtt gondolkodhatnak, esetleg vitázhatnak és megoldásokat találhatnak a felvetendő problémákra ‒ jelentette ki Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének elnöke. ‒ Célunk az is, hogy kibővítsük a polgári szalon teret adjon azon fiataloknak, akik nyitottak a közélet irányába és szeretnének egy aktív, intellektuális közösség részeseivé válni. Nem titkolt törekvésünk a folytonosság, tehát havi, esetleg kéthavi rendszerességgel hívjuk életre ezeket a szalonokat. Több helyszínben gondolkodunk. Minden alkalommal meghívást kap egy kárpátaljai vagy magyarországi ismert közéleti szereplő, akitől a jelenlévők kérdezhetnek, akivel eszmecserét folytathatnak. Első alkalommal Constantinovits Milán, a Mathias Corvinus Collegium szakmai főigazgató-helyettese, a Mandiner magazin főszerkesztő-helyettese fogadta el meghívásunkat.

Minden polgári szalon vitaklubbal zárul, hiszen a vitázás fejleszti gondolkodásunkat, erre pedig szükségünk van. Szükségünk van olyan tehetséges fiatalokra, akik biztosítják az utánpótlást a közéletben ‒ mondta a KMKSZ ISZ elnöke.

A diplomaosztó ünnepség előtt a fiatalok két szakmai előadáson vettek részt. Elsőként Molnár László, a KMKSZ kulturális titkára mesélt Kárpátalja kulturális sokszínűségéről, ezt követően pedig Hall Melinda pszichológus, közgazdász, az MCC-Mindset Pszichológiai Iskola Műhelyvezetője tartott felszólalást.

A négy képzési hétvégéből álló programsorozat utolsó alkalmára május végén került sor. A járványügyi helyzet miatt nem volt alkalom a személyes találkozásra, ezért rendhagyó módon, a második és harmadik kibocsátás diákjai együtt vehették át diplomáikat.

Barta József, a KMKSZ alelnöke köszöntőjében kiemelte, a vezetőképzőt szervezők és támogatók legfontosabb stratégiai célja a kárpátaljai magyarok szülőföldön maradásának biztosítása. Hozzátette, ahhoz, hogy az itt élők egységként megerősödjenek, kell hogy legyen a közösségnek intellektuális és szakmai elitje. Ennek létrejöttét szolgálja az MCC képzéssorozata.

Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul örömét fejezte ki, hogy ilyen sok elhivatott, hivatás tudattal áthatott fiatal érdeklődik a közéleti tevékenység iránt.

„Magyarország kormánya nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a határon túli, ősi szülőföldjükön 1100 éve itt élő magyar nemzeti közösségek megfelelő vezető elittel rendelkezzenek, hiszen ez az egyik legfontosabb garanciája annak, hogy jogaikat érvényesíteni tudják” ‒ hangsúlyozta a főkonzul.

‒ A Mathias Corvinus Collegium évek óta foglalkozik a külhoni magyarság körében közösségszervezéssel és tehetséggondozással ‒ fogalmazott Constantinovits Milán. ‒ Három évvel ezelőtt nyitották meg központjukat Beregszászban. Itt a Fiatal Tehetség Program keretében a 10-14 éves gyermekek tehetséggondozását végzik.

Fontosnak tartjuk, hogy a kárpátaljai magyarság egyrészt rendelkezzen egy olyan találkozási ponttal, ahol kapcsolatokat építhet, ahol megtárgyalhatja azokat a gondokat, azokat a problémákat, amelyek érintik ezt a közösséget, másrészt pedig erőt is meríthessen az együttlétből, a közösségből.

Ezt kívánja elősegíteni a Fiatal Tehetség Program és a közéletben vezető szerepet vállalni szándékozóknak indított Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző program is. Ennek egyik kulcseleme, hogy a diákoknak feladatokat osztunk ki, melyben a csapatmunkára helyezzük a hangsúlyt, másrészt készségfejlesztő képzéseken vesznek részt, harmadrészt pedig egy olyan közösségnek a tagjai lesznek, mely egységként megmaradhat és alumni találkozókon erősödhet, gazdagodhat ‒ konkretizálta a főigazgató-helyettes.

A vezetőképző második és harmadik évfolyama összesen 31 végzőst bocsátott ki.

A diplomaosztó ceremónián 19 résztvevő vette át személyesen a képzés elvégzését igazoló oklevelet.
A diplomák átadását követően Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő videóüzenetben gratulált a végzős diákoknak. „Három év távlatából büszkén mondhatom, hogy akkori elképzelésünk valóssággá vált és kárpátaljai fiatalok tucatjai fáradtságot nem kímélve, legjobb tudásukat beleadva vettek részt a vezetőképzőn” ‒ mondta a képviselő asszony.

‒ Egy jó vezetőnek tudnia kell szolgálnia a közösségét, ugyanakkor ezt csak úgy teheti meg, ha megvan ehhez a szükséges eszköztára ‒ nyilatkozta lapunknak Benkó Hajnalka, a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző programvezetője. ‒ Az MCC Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző programja ebben nyújt segítséget. Úgy gondolom, hogy mindez a kárpátaljai tehetséges fiatalok számára rendkívül jó lehetőség arra, hogy ne csak egy szuper közösségbe kerüljenek, hanem a szakmai tudásukat is bővítsék, illetve fejlesszék vezetői készségeiket ‒ zárta gondolatait a programvezető.

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó