Széljegyzet: Tiltásokkal tele a padlás

Ukrajnában mostanában jóval több esetben születnek olyan tör vények, rendelkezések, melyek tiltásokat, megszorításokat tartalmaznak, korlátozzák bizonyos közösségekhez, kategóriákba tartozók mozgásterét, mint a jogokat biztosítók.

Talán felesleges is emlékeztetni arra, hogy szerzett jogok egész sorát vonja el az ún. államnyelv – az oktatási törvény a nemzeti kisebbségekről, de még a látszólag privilégiumokat biztosító őshonos népekről szóló jogszabályt is ide sorolhatjuk, hiszen a három „kedvezményezett” népcsoport mellett a többi Ukrajnában élő kisebbség tagjai (e nemzetiségek valójában a nem ukrán lakosság meghatározó többségét alkotják) gyakorlatilag az ország harmadrendű polgárai lettek.

Horváth Sándor

Vajon miért, milyen gyakorlati tapasztalatok, elméleti megfontolások alapján gondolják úgy a törvényalkotók és törvényhozók, hogy a korábbi jogok megvonásával lehet (kell) megregulázni egyes közösségeket?

E kérdésre aligha adható egyértelmű, manipulációktól mentes válasz.

Így haszontalan is lenne ezen mélázni, hiszen itt a legújabb megszorítás. Volodimir Zelenszkij államfő aláírta, ezzel hatályba lépett a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács határozata, mely pótlólagos intézkedéseket ír elő az állampolgársággal kapcsolatos politikában – tájékoztatott az UNIAN.

A határozat értelmében azoknak a személyeknek, akik az államigazgatásban, a helyi önkormányzatokban vállalnak tisztséget, deklarálniuk kell, hogy nem kettős állampolgárok, nem rendelkeznek olyan igazolással, mely alapján állandó jelleggel élhetnek más ország területén.

A Miniszteri Kabinetet megbízták, hogy a nemzetbiztonsági tanács augusztusi ülésén számoljon be a kettős (többes) állampolgárságot szabályzó törvénytervezet előkészítéséről.

Tehát, törvénybe ugyan még nem foglalták, ám egy hatályos rendelettel az önkormányzati, közigazgatási szférából sokakat kirekesztettek.

Post Author: KISZó