Kit fenyeget a távoktatás?

Az iskolák dolgozóinak átoltottsági arányától függ minden.

Jövő hétfőtől csak azokban az iskolákban folytatódhat a hagyományos, jelenléti oktatás, ahol a pedagógusok 80 százaléka rendelkezik védőoltással.

Anatolij Poloszkov megyevezető bejelentése szerint szeptember 20-tól Kárpátalja a karanténbesorolás sárga zónájába kerül, s ezért van szükség a szigorításra. A tanintézmények pedagógusainak beoltottságáról részletes táblázatot közöltek, amelyből kiderül, hogy nagyon sok ukrán többségű kistérségben a beoltottak aránya még az ötven százalékot sem közelíti meg (Ilosvai, Volóci, Aknaszlatinai, Viski, Rahói, Huszti, Kőrösmezői kistérségek). Sőt akad, ahol egyes intézményekben nulla százalékos az átoltottság (Királymezői kistérség).

Ennyi volt, jövő hétfőtől jön a távoktatás

Ami a magyar intézményeket illeti, az Ungvári kistérségben a két magyar tannyelvű iskola közül a Drugeth Gimnázium megfelel a kritériumoknak, a 10. Sz. Dayka Gábor Középiskola pedig 78,6 százalékon áll, amit elviekben a napokban korrigálnak, hogy elérjék a szükséges 80 százalékot.

Több intézmény jár hasonló cipőben, például Szürtében vagy Kisgejőcön (Szürtei kistérség) Szőlősgyulán, Feketeardóban, Batáron, Nagypaládon, Tiszabökényben (Tiszapéterfalvai kistérség), Beregsomban, Zápszonyban, Hetyenben (Kaszonyi kistérség), Alsóremetén (Nagyberegi kistérség), Haláborban, Kígyóson, Gáton, Borzsován, Csetfalván (Beregszászi kistérség), illetve Beregszász városában már csak néhány százalék hiányzik ahhoz, hogy elérjék a kívánt értéket.

Őket nem fenyegeti a veszély, amennyiben a napokban még néhány oktatási dolgozó megkapja az koronavírus elleni oltás első adagját. Csak így kerülhetik el azt, hogy bezárják az iskolát, és áttérjenek a digitális oktatásra.

Nem mindenhol ilyen kedvező a helyzet. A Gorondi kistérség mindegyik tanintézményében 60 százalék körüli az átoltottság, az Izsnyétei Általános Iskolában viszont 0,0 százalék volt a hét elején. A Nagyberegi kistérségben a Dobrai Péter Nagyberegi Középiskola a legutóbbi adatok szerint még nem érte el az ötven százalékot. A Tiszaújlaki kistérségben egyedül a Tiszakeresztúri Oktatási-Nevelési Központban haladta meg az érték a kívánt arányt.

A salánki és a verbőci igyekszik felzárkózni, a tiszaújlaki és tiszaújhelyi iskolák már csak ötven százalék körüli értékkel bírnak, míg a puskinói és mátyfalvai intézmény még ennél is nehezebb helyzetben van.

A Beregszászi kistérségben a nagybaktai általános iskolának van a legtöbb behoznivalója, illetve a muzsalyi, makkosjánosi iskoláknak, valamint a beregszászi Zrínyi Ilona Líceumnak.

Az átoltottsági arányt tekintve a Nagydobronyi falusi kistérség áll az élen (90,8%), ezt követi a Técsői városi (89,6%), illetve az Ökörmezői nagyközségi kistérség (89,5%).

Katona József, a nagydobronyi oktatási osztály vezetője elmondta, a kistérségben öntudatos volt a lakosság, ezért ők már korábban elérték a szükséges arányt.

Hasonlóan a kistérség minden iskolájában zavartalanul működhet a tantermi oktatás a Nagybégányi kistérségben.

A Nagyberegiben eddig csak a beregújfalui és a kovászói iskolákba járó gyermekek szülei nyugodhatnak meg.

A Bátyúi kistérségben a barkaszói és haranglábi intézmények és a bátyúi iskolák elérték a szintet. A bakosi és bótrágyi iskoláknak még van mit kiküszöbölniük.

A Munkácsi kistérséghez tartozó Dercenben zavartalanul fog folytatódni a tanítás.

Patai Marina igazgatónő elmondta, ők mindent megtettek a gyerekekért. „Fontosnak tartottuk, hogy ne akadjon fenn a hagyományos iskolába járás. Nálunk mindössze egy technikai dolgozó nincs beoltva.”

– A távoktatás a tanulóknak a legnehezebb – jegyezte meg Marjana Maruszinec, a megyei oktatási osztály vezetője. – Nem engedhetjük, hogy már egymás után két évben otthonról tanuljanak.
Arra szólítanak fel mindenkit, hogy viszonyuljon felelősségteljesen a helyzethez, és a gyermekek érdekében igényelje az oltást.

Szeptember 10.-i adatok szerint 12 940 oktatási dolgozó kapta meg a vakcina mindkét adagját, ez a teljes létszám 50,5 százaléka.

Forrás:
KISZó/Fotó:Zunko Barnabás

Szolidaritási előfizetési felhívás!

Szolidaritási előfizetési felhívás!
Folyamatosan frissülő háborús hírfolyamunkat ITT találja.

Post Author: KISZó