Mennyi a rokkantnyugdíj összege?

A megyei Nyugdíjalap jelenti

A rokkantnyugdíj összege a rokkantsági kategóriától függ, tájékoztat a megyei Nyugdíjalap.

Magyar Tímea

Az I. kategóriájú rokkantak nyugdíjának összege megegyezik az aktuális öregségi nyugdíjéval. Akkor jogosult rá a munkaképtelen személy, ha rendelkezik 1-10 év biztosított munkaviszonnyal, attól függően, hogy az illetőt milyen életkorban ismerik el rokkantnak.

A II. kategóriájú rokkantak az aktuális öregségi nyugdíj összegének 90 százalékára jogosultak. Nekik 1-14 év munkaviszonyt kell felmutatniuk.

A III. kategóriába tartozó rokkantak az öregségi nyugdíj 50 százalékát kaphatják, 1-14 év biztosított munkaviszony megléte esetén.

A rokkantsági nyugdíjat a nyugdíjhivatal bármely szervizközpontjában, de a Nyugdíjalap weboldalán online is meg lehet igényelni. Ehhez a következő iratokra van szükség:

  • kérvény;
  • személyi igazolvány vagy születési bizonyítvány a gyerekek számára;
  • indentifikációs kód;
  • munkakönyv + fizetési kimutatás;
  • rokkantság tényét alátámasztó igazolás az arra illetékes egészségügyi-szociális bizottságtól;
  • fénykép.

A katonai szolgálatban lévőknek ezenkívül szükségük van még:

  • a katonai nyilvántartásból való levételt igazoló okmányra, amelyet a kijelentkezés helye szerinti katonai biztos hitelesít és állít ki, vagy a katonaorvosi bizottság igazolására (másolat).

Ha a rokkantság a leszerelést követően lép fel, a kérvényhez mellékelni kell:

  • a katonai biztos igazolását a katonai szolgálatról, amely tartalmazza a behívás időpontját, a katonai szolgálatból való elbocsátás dátumát és okát + az egészségügyi szociális bizottság azon következtetését, hogy az illető a rokkantságát a katonai szolgálat során szerezte.

 

Forrás:
KISZó

Szolidaritási előfizetési felhívás!

Szolidaritási előfizetési felhívás!
Folyamatosan frissülő háborús hírfolyamunkat ITT találja.

Post Author: KISZó