Lámpás emberekre mindig szükség van

Vasárnap istentisztelet keretében emléktáblák avatására került sor Rátz Miklós református lelkipásztor és az eddig Badalóban szolgáló református lelkipásztorok emlékére. Az ünnepi alkalmon Isten igéjét Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke hirdette.

– Rendhagyó és ünnepi a mai alkalom, hiszen két díszes emléktáblát avatunk fel. Az egyiken az elmúlt közel 450 év során a badalói református gyülekezetben szolgálatot teljesítő lelkipásztorok listája található, amely 48 nevet tartalmaz. Ebben a névsorban van valaki, aki a leghosszabb ideig tartózkodott őrhelyén – Rátz Miklós kerek 50 esztendőn át, 1918-tól 1968-ig volt a gyülekezet lelkipásztora. Számára külön emléktáblát készíttettünk – emelte ki dr. Jakab Lajos családorvos.

– Lámpás emberekre, és olyan történelmi személyiségekre, akiknek példájára hivatkozhatunk, mindig szüksége van egy közösségnek – fogalmazott dr. Grezsa István kormánybiztos. – Nekünk, magyaroknak Isten bőséges gazdag áldást biztosított azáltal, hogy történelmünkben mindig voltak lámpás emberek, akiknek példája a nehéz időkben is erőt adott.

Szilágyi Mátyás, a beregszászi konzulátus főkonzulja köszöntőjében kiemelte, az elmúlt évtizedekben hatalmas erőt mutat a magyar közösség, a magyar történelmi egyházak, beleértve a református egyházat is. A mai korban élők sokszor el sem tudják képzelni, mit jelentett abban az időben kiállni, a híres magyarok sok-sok áldozatot hoztak. Ma nagyobbak a lehetőségek, nekünk ezt kell kihasználnunk, például tovább kell bővíteni a gazdaságfejlesztést, megteremteni a jobb élet lehetőségét.

Rátz Ibolya, Rátz Miklós unokája meghatódva szólt a megjelentekhez. Köszönetet mondott mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy immár tábla őrizze nagyapja és a többi lelkész emlékét. Fiaival együtt köszönte meg Badaló népének, hogy 100 évvel ezelőtt befogadták a nagyapját, hogy ő és a családja is otthonra találhatott a településen.
A templom előterében elhelyezett emléktáblákat dr. Grezsa István és Zán Fábián Sándor leplezték le.

Hegedűs Csilla

Forrás:
KISZó

Post Author: KISZó